Maas: herstellen beekmondingen

Waarom

  • Door sluizen, stuwen, watermolens en gemalen in zijbeken van de Maas kunnen vissen de beken niet goed bereiken.
  • Ook zijn planten en dieren verdwenen omdat de beken vaak te recht zijn en harde stenen oevers en bodems hebben.
  • Samen met de waterschappen richten we de beken en beekmondingen opnieuw in.
  • Zo verbetert de vismigratie en de leefomgeving voor plant en dier.

Alle doelen en resultaten

Hoe

34

beekmondingen hersteld

aanleg vispassages, verwijderen oeverstenen en harde bodems, aanbrengen rivierhout en herstel (slingerende) loop

Heb ik last van de werkzaamheden?

We verwachten nauwelijks hinder voor de omgeving, omdat in het werkgebied weinig huizen of bedrijven liggen. Ook voor de scheepvaart voorzien we geen overlast, omdat de werkzaamheden niet in het vaarwater, maar in de oeverzone plaatsvinden. De ingrepen leiden naar verwachting niet tot noemenswaardige (extra) erosie of aanzanding in de vaarweg.

Wanneer

Klaar: eind 2027
Juli 2023 - december 2027

Via verschillende Maaswaterschappen staan er nog werkzaamheden op de planning bij onder meer de Groote Molenbeek, Hemelbeek en het Zuiderafwateringskanaal/gemaal Keizersveer.

Ook nemen we beekmondingen mee in andere, bredere contracten voor ecologisch herstel van de Maas. Soms wordt een monding meegenomen als onderdeel van een dijkversterkingsproject.

Kijk voor de stand van zaken op deze klikbare kaart.

Deze planning kan nog veranderen.

Meer over de planning

Nieuws

Onderliggende pagina's