Maas: herstellen beekmondingen

Maas: herstellen beekmondingen

Waarom

  • Door sluizen, stuwen, watermolens en gemalen in zijbeken van de Maas kunnen vissen de beken niet goed bereiken.
  • Ook zijn planten en dieren verdwenen omdat de beken vaak te recht zijn en harde stenen oevers en bodems hebben.
  • Samen met de waterschappen richten we de beken en beekmondingen opnieuw in.
  • Zo verbetert de vismigratie en de leefomgeving voor plant en dier.

Alle doelen en resultaten

Hoe

28

beekmondingen hersteld

aanleg vispassages, verwijderen oeverstenen en harde bodems, aanbrengen rivierhout en herstel (slingerende) loop

Heb ik last van de werkzaamheden?

We verwachten nauwelijks hinder voor de omgeving, omdat in het werkgebied weinig huizen of bedrijven liggen. Ook voor de scheepvaart voorzien we geen overlast, omdat de werkzaamheden niet in het vaarwater, maar in de oeverzone plaatsvinden. De ingrepen leiden naar verwachting niet tot noemenswaardige (extra) erosie of aanzanding in de vaarweg.

Wanneer

Klaar: eind 2027
2021 - 2027

Uitwerking en uitvoering resterende te herstellen beekmondingen. Deels via een convenant met de waterschappen Limburg en Aa en Maas en deels via andere realisatiecontracten.

2022

Afronding werkzaamheden bij de Tochtsloot en Tielebeek en aanleg vispassage Oude Maas/Geleenbeek.

Via de waterschappen Limburg en Aa en Maas staan er verder nog werkzaamheden op de planning bij de Campagnebeek, Huilbeek, Molenbeek van Lottum, Wylrebeek/Wilderbeek, Groote Molenbeek en Wolterskamp.

Via Rijkswaterstaat in uitvoering in 2022: realisatie natuurvriendelijke oever monding Drongelens Kanaal en verleggen monding Asseltse Leijgraaf. Deze 2 maatregelen maken deel uit van een groter pakket van 10 ecologische herstelmaatregelen langs de Maas. De uitvoering van dit pakket is gegund aan aannemer Martens en Van Oord. Kijk voor de stand van zaken per maatregel op deze klikbare kaart.

Deze planning kan nog veranderen.

Meer over de planning

Nieuws

Onderliggende pagina's