Maas: herstellen beekmondingen

Maas: herstellen beekmondingen

Waarom

  • Door sluizen, stuwen, watermolens en gemalen in zijbeken van de Maas kunnen vissen de beken niet goed bereiken.
  • Ook zijn planten en dieren verdwenen omdat de beken vaak te recht zijn en harde stenen oevers en bodems hebben.
  • Samen met de waterschappen richten we de beken en beekmondingen opnieuw in.
  • Zo verbetert de vismigratie en de leefomgeving voor plant en dier.

Alle doelen en resultaten

Hoe

28
beekmondingen hersteld
aanleg vispassages, verwijderen oeverstenen en harde bodems, aanbrengen rivierhout en herstel (slingerende) loop

Heb ik last van de werkzaamheden?

We verwachten nauwelijks hinder voor de omgeving, omdat in het werkgebied weinig huizen of bedrijven liggen. Ook voor de scheepvaart voorzien we geen overlast, omdat de werkzaamheden niet in het vaarwater, maar in de oeverzone plaatsvinden. De ingrepen leiden naar verwachting niet tot noemenswaardige (extra) erosie of aanzanding in de vaarweg.

Wanneer

Gereed: eind 2027
2021 - 2027

Uitwerking en uitvoering resterende te herstellen beekmondingen. Deels via een convenant met de waterschappen Limburg en Aa en Maas en deels via andere realisatiecontracten.

Najaar 2021 - zomer 2022

Aanleg vispassage Molenplas bij Stevensweert (verbeteren vismigratie Oude Maas/Geleenbeek) door Waterschap Limburg. Lees meer over dit project op de website van het waterschap.

Najaar 2021 - augustus 2022

Verleggen monding Asseltse Leijgraaf en realisatie natuurvriendelijke oever monding Drongelens Kanaal. Deze 2 maatregelen maken deel uit van een groter pakket van 10 ecologische herstelmaatregelen langs de Maas. Rijkswaterstaat zoekt hier momenteel een aannemer voor. Gunning van dit pakket wordt verwacht zomer 2021.

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Document