Water

Uitgelicht

Rivierhout in de Grensmaas geplaatst

In het water van de Grensmaas ter hoogte van Borghaven zijn 3 dode bomen geplaatst. Dit zogenoemde rivierhout is bedoeld om het waterecosysteem een impuls te geven en zorgt samen met enkele grote keien voor afwisseling in stroomsnelheid, wat meer soorten vis aantrekt.

Bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal

Om verdere instroom van zout water in het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan, heeft Rijkswaterstaat met succes een bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst, ter hoogte van de Amsterdamsebrug.

Fauna-uitstapplaatsen in Julianakanaal

Er worden fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) in het Julianakanaal aangelegd. Deze helling van stortsteen dient als uitklimplaats voor dieren die in het water terecht komen. Het aanleggen van de FUP’s in het Julianakanaal is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering.

Projecten