Incidentenonderzoek

Sinds 2007 onderzoekt Rijkswaterstaat structureel diepgaand de oorzaken van ernstige incidenten. Inmiddels zijn er meer dan 125 onderzoeken afgerond.

Een incidentenonderzoek is een onderzoek waarbij ongevallen, bijna ongevallen, gevaarlijke situaties, agressie en geweld en informatiebeveiliging worden onderzocht.

Het doel van incidentonderzoeken

Het doel van deze onderzoeken is om de achterliggende oorzaken te achterhalen, zodat de beheersmaatregelen kunnen worden genomen en de kans op vergelijkbare incidenten wordt beperkt. De organisatie heeft zicht op veiligheidsrisico’s en is daardoor in staat verbetermaatregelen te treffen om deze risico’s te beheersen.

Hoe voert Rijkswaterstaat incidentenonderzoeken uit?

Rijkswaterstaat verzamelt veel kennis en ervaring met de uitvoering van incidentenonderzoeken door onderzoeken uit te voeren die inzicht leveren.

Procedures en evaluaties worden uitgevoerd met als resultaat een onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport bevat conclusies en bevindingen over de omstandigheden waarin het incident heeft plaatsgevonden en richt zich altijd op het leren van het incident en nooit op de schuldvraag. Na het evalueren van het rapport worden er verbetermaatregelen opgesteld.

Een incident melden

U kunt een incident melden via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.