Programma Maaswerken, locatie Roermond

Slachthuisstraat 71
6041 CB Roermond

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 42 18

Het programma Maaswerken is verantwoordelijk voor 1 van de grotere infrastructurele waterprojecten in Nederland. Over een totale afstand van 222 km werkt het projectbureau aan de 3 doelstellingen: bescherming tegen hoogwater, verbetering van de vaarweg en natuurontwikkeling. Het deelprogramma Maasroute heeft de locatie Roermond als thuisbasis. Voor de deelprogramma’s Grensmaas en Zandmaas is dat locatie Maastricht.