Werkzaamheden

A27 tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem afgesloten; 26 - 29 april 2024

Gepubliceerd op: 12 april 2024, 10.09 uur - Laatste update: 12 april 2024, 10.52 uur

Van vrijdag 26 april 21.00 tot maandag 29 april 2024 05.00 uur is de snelweg A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem.

In dit weekend voert aannemerscombinatie ALSÉÉN in opdracht van Rijkswaterstaat grootschalig onderhoud uit aan de A27. In maart 2024 zijn deze grootschalige onderhoudswerkzaamheden begonnen.

In 2024 zullen er nog meerdere weekendafsluitingen nodig zijn.

Werkzaamheden A27 Hooipolder - Gorinchem

Tijdens de weekendafsluiting asfalteren we delen van de snelweg opnieuw of brengen een nieuwe toplaag aan. Daarnaast vindt klein onderhoud plaats en voeren we onderzoeken uit.

We doen deze werkzaamheden vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden, zodat de weg in goede conditie is en we zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode.

Afsluiting en hinder A27

Van vrijdag 26 april 21.00 tot maandag 29 april 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16, N3 en A15.

Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322/N283 en N267 naar de A59.

Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

De afsluiting valt samen met Koningsdag. Afsluitingen plannen we zo veel mogelijk in verkeersluwe periodes, zoals weekenden en vakanties. Gezien de grote hoeveelheid (weekend)werkzaamheden in 2024 is maar een beperkt aantal weekenden beschikbaar voor werkzaamheden.

Vandaar dat we genoodzaakt zijn wegwerkzaamheden te plannen in weekenden rondom feestdagen, zoals Koningsdag en Hemelvaartsdag.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer

Fietsers en voetgangers hebben tijdens de afsluiting van de A27 tussen Hooipolder en Gorinchem gewoon doorgang over de fietspaden van de Merwedebrug en de Keizersveerbrug.

Het openbaar vervoer richting Gorinchem kan het gehele weekend niet over de Merwedebrug rijden. Het openbaar vervoer kan wel over de Keizersveerbrug rijden. Check voor vertrek de actuele dienstregeling van de vervoersmaatschappijen Connexxion en Arriva.

Wegverbetering A27

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van het project Verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbeteren we de A27 Houten - Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van 3 nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van 1 brug.

Aannemerscombinatie De Groene Waarden voert de verbetering van het noordelijke gedeelte (Houten - Everdingen) uit. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert de verbetering van het zuidelijke gedeelte (Everdingen - Hooipolder) uit.

Meer informatie werkzaamheden A27

Voor actuele informatie over afsluitingen en omleidingen kijk op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, neem dan contact met ons op.