Nieuwsbericht

Inzaaien en inplanten zeegras Waddenzee gestart

Gepubliceerd op: 21 maart 2023, 14.45 uur - Laatste update: 3 april 2023, 12.24 uur

We zijn gestart met het inzaaien en inplanten van zeegrasvelden in de Waddenzee. In 2023 voeren we deze werkzaamheden uit bij Griend in het midden van de Waddenzee, en op 4 nieuwe locaties.

De nieuwe locaties waar we werkzaamheden uitvoeren zijn: nabij Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Zeegrasveld bij Griend

We hebben de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd bij Griend, een wadplaat tussen Harlingen en Terschelling. Met veel succes: in 2022 had het zeegrasveld een omvang van zo’n 650 ha en zijn er meer dan een miljoen zeegrasplanten geteld.

Zeegras groeit van nature in onze kustwateren en is heel belangrijk. Het zuivert niet alleen het water. Het neemt ook heel veel CO2 op en geeft ruimte aan dieren, zoals slakjes en jonge vissen. In 2023 willen we de dichtheid van het bestaande zeegrasveld bij Griend vergroten. Daarom zaaien onderzoekers en vrijwilligers er een week lang bijna 1 miljoen zaadjes.

Nieuwe proeflocaties

Op basis van wetenschappelijk onderzoek stelden we een kansenkaart samen met plaatsen waar de omstandigheden voor zeegras optimaal kunnen zijn. De kaart is aangevuld met veldbezoeken, informatie van de website Waarneming en observaties van bewoners- en gebruikers uit het gebied.

Zo zijn 4 nieuwe proeflocaties geselecteerd, namelijk bij Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. In het voorjaar van 2023 zullen we daar kleine proefvelden van ongeveer 20 bij 30 m inzaaien met ongeveer 3300 zaadjes per locatie. Deze proefvelden hebben een omvang van ongeveer 20 bij 30 m.

Vlakbij elk eiland komen 3 van deze kleine proefvelden. De onderzoekers bepalen de exacte plek van de proefvelden als ze op het Wad aan het werk zijn. Op elke locatie wordt ongeveer een dag gewerkt.

Zaaien groot zeegras: kitspuitmethode

Groot zeegras wordt tegenwoordig ingezaaid met een kitspuit. Dit blijkt op het Wad erg effectief. In de zeegraskitspuit zit een mix van sediment en zaadjes. Die mix wordt geïnjecteerd in het zand. Zo kunnen de zaadjes ongestoord ontkiemen en uitgroeien tot zeegras.

De zaadjes zijn in het najaar van 2022 uit Duitsland gehaald. Daar zijn nog grote, smaragdgroene zeegrasvelden. De zaadjes kregen een intensieve behandeling en overwinterden in de koeling bij The Fieldwork Company in Groningen.

Klein zeegras

In 2023 experimenteren we nabij Griend en bij de 4 proeflocaties met het herstel van klein zeegras. We gebruiken zowel zaden als volgroeide plantjes voor deze soort, omdat deze de winter overleeft en in de lente weer verder groeit.

Onderzoekers zijn benieuwd welke van de 2 methoden het beste werkt, zodat in de komende jaren klein zeegras nog effectiever kan worden geplant.

Droogvallend groot zeegras is een eenjarige plant en gaat na een jaar weer dood. Daarom werken we voor groot zeegras uitsluitend met zaad.

Omgeving en vervolg

De herstelwerkzaamheden voor zeegras zorgen niet voor overlast. De proeflocaties bevinden zich op droogvallende wadplaten. Onderzoekers monitoren de ontwikkeling van de zeegrasvelden. Op deze manier weten ze of het kansrijke locaties zijn voor grootschalige inzaaiing of aanplanting.

Zeegrasherstel in de Waddenzee

Voor het creëren van zelfredzame zeegrasvelden is veel kennis en expertise nodig. Daarom werken Witteveen+Bos, Rijksuniversiteit Groningen, The Fieldwork Company en Altenburg & Wymenga aan het 5-jarige zeegrasherstelproject. Dit doen ze in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het uiteindelijke doel is om zeegras weer permanent terug te krijgen in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta. Vanaf mei 2023 starten we in het Grevelingenmeer en Veerse Meer met het aanplanten van zeegras.

Rijkswaterstaat is in 2022 begonnen met het project voor het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. Het project bouwt voort op het succesvolle zeegrasherstelproject ‘Sleutelen aan Zeegras’ onder begeleiding van Natuurmonumenten en een meerjarige pilot in het Grevelingenmeer.