Werkzaamheden

Zuid-Willemsvaart: oeveronderhoud Den Dungen - Veghel; 9 januari - 15 maart 2023

Gepubliceerd op: 12 januari 2023 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:11

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Van Doorn van 9 januari tot en met 15 maart 2023 onderhoud aan de linkeroever van de Zuid-Willemsvaart. Dit is de kant van Den Dungen.

Om te voorkomen dat de oever van het kanaal te veel wordt aangetast, verwijderen we boomvormers (jonge bomen) en andere bomen.

Herbeplanting

De bomen die we verwijderen, vallen onder de herbeplantingsplicht. Daarom planten we binnen 3 jaar na het huidige onderhoud verschillende nieuwe bomen.

Beverburchten

Omdat in de Zuid-Willemsvaart de bever aanwezig is en een aantal beverburchten is gesignaleerd, volgen we bij de werkzaamheden het zogenoemde ‘beverprotocol’. Dat betekent dat we tijdens de uitvoering maatregelen nemen, om nadelige effecten op de bever te voorkomen.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

De werkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten aan oevers, rivieren, bruggen, stuwen en sluizen. We werken continu aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. 

Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. We houden zoveel mogelijk rekening met alle eisen, wensen en belangen. Toch zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk, en communiceren we er op tijd over.