Nieuwsbericht

Stormvloedkering Ramspol zondagmiddag 15 januari 2023 gesloten

Gepubliceerd op: 15 januari 2023, 16.41 uur - Laatste update: 19 januari 2023, 10.10 uur

Door het hoge water is zondagmiddag 15 januari de stormvloedkering Ramspol bij Kampen automatisch gesloten, om het achterland te beschermen tegen het hoogwater uit het IJsselmeer. Het scheepvaartverkeer is hierdoor tijdelijk gestremd.

Een combinatie van windstoten en neerslag zorgen voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer. Door de heersende windrichting kan minder gespuid worden bij de Afsluitdijk. Wanneer het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP sluit de stormvloedkering Ramspol automatisch.

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Hiermee wordt een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt en de veiligheid van het achterland gewaarborgd.

Sluiting zondagmiddag 15 januari

Uit voorzorg heeft Rijkswaterstaat zondagmiddag rond 15.00 uur de vaargeulen Ramsdiep en Ramsgeul gestremd voor vaarverkeer toen het water ter plaatse een hoogte van 40 cm boven NAP had bereikt. De sluiting van de opblaasbare kering is zondagmiddag 15 januari rond 16.00 uur automatisch gestart, zodat deze een uur later geheel in werking is.

De vaarweg wordt pas weer vrijgegeven nadat het opblaasbare doek in de speciale bak op de bodem van het water ligt en door duikers is gecontroleerd. 

Scheepvaart

Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) is vanaf zondagmiddag 15 januari 15.00 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Of kijk op onze pagina over de Ramspol voor meer informatie over de werking van deze stormvloedkering.