Nieuwsbericht

‘Voor deze overeenkomsten doken we samen diep de materie in’

Gepubliceerd op: 13 september 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:31

Om de verbreding van de A2 bij het Vonderen – Kerensheide goed uit te kunnen voeren, sloten we maandag 12 september 2022 overeenkomsten met de provincie Limburg, het waterschap Limburg en de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein.

Met het tekenen van de overeenkomsten gaat het project de uitvoerende fase in. Zo komt de schop de grond in weer een stap dichterbij.

De bestuurlijke partijen die de realisatieovereenkomst tekenden: V.l.n.r.: L. Geilen (wethouder gemeente Sittard-Geleen), P. van der Broeck (Dijkgraaf Waterschap Limburg), May van de Kerkhof (Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland), H. Meuwissen (wethouder gemeente Echt-Susteren) en M. van Gaans-Gijbels (gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit Provincie Limburg). Wethouder D. Hendrix (gemeente Stein) ontbreekt op deze foto.

‘Het tekenen van de overeenkomsten markeert een bijzonder moment in de relatie met de betrokken partners’, vertelt Jonas Dietz, adviseur omgeving van Rijkswaterstaat. ‘We maken onderlinge afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden die aan en rond de A2 plaatsvinden. Zo weten de uitvoerende aannemers precies wat er moet gebeuren en komen wij én de omgeving voor zo min mogelijk verrassingen te staan.’ Het vastleggen van de afspraken voorkomt een hoop ellende. Dat is bekend uit lessen uit het verleden.

Vastleggen wederzijdse belangen

Rijkswaterstaat tekende samen met zijn partners op maandag 12 september 2022 de overeenkomsten. ‘Met deze overeenkomsten zijn de wederzijdse belangen vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over eventuele wegafsluitingen of over grondoverdracht voor en na de realisatie. Met zulke afspraken kunnen de eigendommen na realisatie zo snel mogelijk weer in beheer overgaan naar de oorspronkelijke beheerders’, zegt Dietz.

Eén van de afspraken die werd vastgelegd, was met het buurtschap Baakhoven. ‘Hiermee zijn de afspraken met de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren voor het verlengen en verhogen van de geplande geluidswal bij Baakhoven vastgelegd, en is een belofte naar de bewoners ingewilligd om de geluidswal hoger en langer te maken dan wettelijk noodzakelijk’, aldus Dietz.

Jarenlange afstemming

Alle betrokken partijen stopten veel tijd in het voorbereiden van de overeenkomsten. ‘We gingen nóg dieper in op de materie dan bij eerdere projecten’, geeft Dietz aan. ‘Daarbij stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we elk onderdeel van de verbreding optimaliseren?'.

Dietz vervolgt: ‘Dus tot op het niveau van de moertjes en boutjes onderzochten we de optimalisatie voor onder andere de weggebruiker, de agrariër en de omgeving om een zo praktisch en veilig mogelijke situatie te krijgen. Het mooie was dat de betrokkenen hierbij verder keken dan hun eigen grenzen. Zo kwamen we tot oplossingen die niet voor één partij, maar voor de regio als geheel de beste zijn.’

Kevin Hendrix, civieltechnisch projectleider bij de gemeente Sittard-Geleen, vertelt dat je bij overeenkomsten als deze, met veel zaken rekening moet houden. ‘Bijvoorbeeld: hoe organiseren we de verkeersafhandeling, de verbreding van viaducten, het onderhoud, het beheer en de aansprakelijkheid? Je kijkt zowel naar de details als naar het grote geheel. Een langdurig proces waarbij jarenlange afstemming noodzakelijk was. Maar door de goede samenwerking met alle partijen hebben wij dit als gemeente als plezierig, open en gelijkwaardig ervaren.’

Duurzaam hergebruik fietsviaducten

We tekenden ook een overeenkomst met de provincie Limburg. Deze overeenkomst heeft betrekking op het duurzaam hergebruiken van twee fietsviaducten. De fietsviaducten maken nu nog onderdeel uit van het viaduct Koning Swentibold ter hoogte van de aansluiting Born. Dit viaduct wordt bij de verbreding van de A2 vervangen door een compleet nieuw viaduct voor auto’s en fietsers.

De twee fietsviaducten die hierbij vrijkomen, worden duurzaam hergebruikt en elders ingezet. De exacte locatie moet de provincie nog bepalen. We zijn blij met deze nieuwe bestemming. Ron Roukes, projectleider verkeer en vervoer van de provincie Limburg zegt ook verheugd te zijn: ‘Het hergebruiken van de fietsviaducten sluit perfect aan bij onze plannen om als provincie meer in te zetten op circulariteit. Het hergebruiken wordt voor ons daarmee een pilot. Een uitdagende, maar zeker een interessante!’

Betrokken omgeving

Bij een project waar de omgeving onvermijdelijk wat van gaat merken, is het verstandig om ook de omwonende vroeg bij de plannen aan te haken. ‘De gemiddelde omwonende realiseert zich niet hoeveel samenwerking nodig is om een snelweg te verbreden’, vertelt Vincent Bos, projectleider ruimte van de gemeente Stein.

Bos legt uit: ‘Dankzij de uitgebreide participatiemogelijkheden zoals het buurtenplatform, kunnen ze daar nu meer inzicht in krijgen. Het blijft belangrijk om omwonenden mee te nemen, want vaak hebben zij goede ideeën. Oók als de realisatiefase straks van start gaat.’

Dat de realisatiefase nu eindelijk is aangebroken, maakt ook Roukens blij. Hij stelt dat de schop in de grond weer een stap dichterbij is gekomen. Ook de afstemming met de omgeving is hem eerder gunstig bevallen. ‘In het originele plan waren een aantal van de bestaande dwarsverbindingen weggehaald. Om het gebied ook in de breedte goed bereikbaar te houden, wilde de omgeving deze weer terug in het plan. Dat dit gelukt is, laat zien dat de betrokken partijen het beste voor de regio willen.’

Meteen betrokken bij het project

‘De samenwerking om tot de overeenkomst te komen ging nu anders dan vroeger’, zegt Gaston Thijssen, projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Echt-Susteren. ‘Nu worden we vanaf het begin van het project betrokken. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat we op- en aanmerkingen maken op onderhoudsplannen, vóór deze definitief worden.’

Ook het Waterschap Limburg overlegde uitvoerig met ons, met name over de technische eisen. ‘De manier waarop invulling wordt gegeven aan de afwatering van de A2 naar de beken rondom de snelweg waren voor ons cruciaal’, aldus Jean-Paul Severeijns, gebiedsadviseur van het cluster Areaalbeheer.

‘Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door vuil-absorberend Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB) toe te passen. Of door wegbermen en bermsloten te plaatsen, waar water rustig kan bezinken. We hebben er vertrouwen in dat deze oplossingen die we samen met Rijkswaterstaat vonden, de juiste zijn. Daarom bezegelden we dit graag met een handtekening.’