Nieuwsbericht

25 jaar Deltawerken: fototentoonstelling Kadir van Lohuizen te zien bij Keringhuis

Gepubliceerd op: 18 augustus 2022, 14.02 uur - Laatste update: 18 augustus 2022, 15.16 uur

De fototentoonstelling ‘Na ons de zondvloed’ van fotograaf Kadir van Lohuizen is vanaf zaterdag 27 augustus 2022 te zien op het terrein van het Keringhuis bij de Maeslantkering. Eerder was deze te zien op de Afsluitdijk, bij het Watersnoodmuseum en bij de Oosterscheldekering.

De levensgrote foto’s laten zien hoe mensen wereldwijd worden geconfronteerd met klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Deltawerken zijn van levensbelang

In Nederland beschermen Deltawerken, dijken, duinen, dammen, stuwen en sluizen ons land tegen overstromingen. We beheren 13 Deltawerken, gelegen in Zuid-Holland en Zeeland. De Deltawerken zijn -letterlijk- van levensbelang voor Nederland; zij zorgen ervoor dat we kunnen leven in een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt.

De Maeslantkering is het laatste deltawerk dat in gebruik genomen is; de kering is 2 keer onder stormcondities gesloten en wordt een maal per jaar gesloten om te beoordelen of de kering goed functioneert.

De fototentoonstelling maakt duidelijk dat bescherming tegen overstromingen vanaf zee of de rivieren niet vanzelfsprekend is. Fotograaf Kadir van Lohuizen heeft op verschillende plekken over de hele wereld vastgelegd wat de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging kunnen zijn.

Gratis toegang tot tentoonstelling

We brengen de reizende tentoonstelling naar de Maeslantkering om de voltooiing van 25 jaar Deltawerken te vieren. De foto’s zijn vanaf 27 augustus gratis te bezichtigen op het terrein van het Keringhuis.

Na de functioneringssluiting van de kering (zaterdag 10 september) reist de expositie door naar Vlissingen. De expo is daar vanaf 14 september tot 13 oktober te zien op de Boulevard Evertsen. De tentoonstelling is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen het Scheepsvaartmuseum te Amsterdam, Kadir van Lohuizen en Rijkswaterstaat.