Werkzaamheden

Stremming voor scheepvaartverkeer bij stormvloedkering Ramspol; 12 juli - 4 oktober 2022

Gepubliceerd op: 5 juli 2022 - Laatste update: 26 juli 2022, 13:09

Rijkswaterstaat vernieuwt in de zomer van 2022 het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. De verouderde hard- en software krijgt na ruim 20 jaar een update. Om het nieuwe ICT-systeem aan te leggen, is een testperiode met stremmingen van de vaargeulen nodig. Deze stremmingen vinden plaats in de periode van 12 juli tot en met 4 oktober 2022.

Vernieuwen beslis- en besturingssysteem

De hard- en software die we binnenkort vervangen, is nodig voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. Om het nieuwe ICT-systeem veilig en verantwoord aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk om de nieuw geïnstalleerde hard- en software regelmatig te testen. Dat kan alleen door de kering daadwerkelijk te gebruiken en proef te laten draaien.

Stremming vaargeulen

Ramspol heeft 3 vaargeulen: de vaargeul Ramsdiep (alleen beroepsvaart), de vaargeul Ramsgeul-Noord (alleen recreatieve vaart) en de vaargeul Ramsgeul-Zuid (geen scheepvaart). De 3 vaargeulen zijn afwisselend gestremd. Op enkele dagen wordt de hele kering getest en is zowel de doorvaart voor beroepsvaart en recreanten gestremd.

Wanneer Ramsgeul-Noord gestremd is en het Ramsdiep niet, kunnen recreanten door de beroepsvaargeul van het Ramsdiep varen. Bij stremming van alleen de vaargeul Ramsgeul-Zuid is er gewoon doorvaart mogelijk voor beroepsvaart en recreanten.

Beperkte hinder

De hinder blijft beperkt. De stremmingen duren per keer maximaal 1 dag (tussen 08.00 en 23.59 uur) en per vaargeul zijn er minimaal 5 stremmingen nodig. Inwoners en andere belanghebbenden worden bij een stremming ruim van tevoren geïnformeerd. De scheepvaart informeren we via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon).

Conditie balgdoek

De stormvloedkering Ramspol (2002) is een opblaasbare dam die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Daarmee veroorzaken we een korte onderbreking in de doorstroming om zo het achterland tegen overstroming te beschermen.

Het rubberen balgdoek van de stormvloedkering gaat veel langer mee dan verwacht en is nog in zo’n goede conditie dat dit niet hoeft te worden vervangen.

Om de kwaliteit van het doek te monitoren hangen ook test-stukken bij de kering in het water. Deze worden regelmatig op slijtage en waterdichtheid getest en gecontroleerd. Na 20 jaar is het doek nog niet aan vervanging toe, de verwachting is dat deze nog ongeveer 15 jaar meegaat.

Over Ramspol

De balgstuw bij Ramspol is de grootste ter wereld en de enige die we inzetten als stormvloedkering. Na ruim 20 jaar vervangen we in de zomer van 2022 het beslis- en besturingssysteem, maar de conditie van de balgstuw zelf is nog steeds goed.

De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek. Opgeblazen is de barrière 10 m hoog en 240 m lang. De kering is in totaal 300 m breed; het overgebleven deel bestaat uit een dijklichaam. We hebben voor dit type balgstuw gekozen omdat er anders zo’n 135 km aan dijken moest worden opgehoogd. De kering is daarom een stuk goedkoper, veiliger en duurzamer.

Als er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg in een bak op de bodem. De scheepvaart kan dan gewoon doorvaren. De stuw heeft een totale inhoud van 21 miljoen liter water. Hij sluit automatisch bij een waterpeil van NAP +0,50 m en een sterke noordwestenwind.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons gratis Landelijke Informatienummer: 0800-8002. Ook kunt u de pagina van de stormvloedkering Ramspol bekijken voor de werking.

Voor exacte informatie over de stremmingen, adviseren wij u om voor uw reis de website van Vaarweginformatie, de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) of NOS Teletekstpagina’s 721 en 722 te bekijken.