Werkzaamheden

Onderhoud ophaalbrug Stad van Gerwen; 5-30 september 2022

Gepubliceerd op: 18 juli 2022 - Laatste update: 25 oktober 2022, 12:17

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Van Doorn van 5 tot en met 30 september 2022 onderhoud aan de ophaalbrug Stad van Gerwen over het Wilhelminakanaal.

Stremming voor scheepvaart

De werkzaamheden betekenen dat er voor scheepvaart beperkte doorvaart mogelijk is op 6, 7, 28, 29 en 30 september 2022. De brug is niet toegankelijk voor het wegverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de ophaalbrug in Haghorst.

Onderhoudswerkzaamheden

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de slijtlaag, het behouden van de opleggingen, hoofddraagconstructie en de draaipunten en het vervangen van de hydroliek slangen.

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten aan oevers, rivieren en aan bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over het water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de vaarweg Maas, de Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen.

We renoveren bijvoorbeeld bruggen, verruimen de vaarweg of verbeteren het bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.