Julianakanaal: brug Stein 2 weken afgesloten vanwege onderhoud

Werkzaamheden

Julianakanaal: brug Stein 2 weken afgesloten vanwege onderhoud

Gepubliceerd op: 27 juli 2022 - Laatste update: 28 juli 2022, 12:03

Rijkswaterstaat laat in augustus 2022 onderhoud uitvoeren aan brug Stein over het Julianakanaal. De brug is daardoor 2 weken afgesloten.

In deze periode wordt het betonnen brugdek gerepareerd en voorzien van een nieuwe slijtlaag. Ook de voegovergangen worden vervangen en de stalen opleggingen van de brug worden geconserveerd.

Omleiding 8 - 19 augustus 2022

Brug Stein over het Julianakanaal is niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer van 8 tot en met 19 augustus. Het fietsverkeer kan gedurende deze werkzaamheden gebruik blijven maken van de aangrenzende fietsbrug.

Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes met gele borden aangegeven. Deze borden geven de alternatieve route aan. Voor autoverkeer naar Meers en omgeving gaat deze route over brug Elsloo.

Omleiding voor vrachtverkeer

Vrachtverkeer kan die route niet volgen. Voor vrachtverkeer is daarom van 8 tot en met 19 augustus een andere route aangegeven via de bruggen van Urmond (Mauritslaan) en Berg (Bergerweg).

De te gebruiken route is mede afhankelijk van de belading van de vrachtwagen, aangezien voor de brug bij Urmond een lastbeperking geldt. Gedurende deze periode geldt een parkeerverbod in de Beekstraat, Grotestraat en Raadhuisstraat. Nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of heeft u vragen? U kunt bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002. Dit nummer is gratis en van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Een vlotte en veilige doorstroming van water en verkeer

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen.

Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.