Nieuwsbericht

Samenwerking Rijkswaterstaat en markt verder geïntensiveerd: transitie naar vitale infrasector op stoom

Gepubliceerd op: 14 juni 2022 - Laatste update: 14 juni 2022, 15:16

Het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ komt op stoom. In verschillende projecten zoals de renovatie van de IJsselbruggen in de snelweg A12 worden inmiddels nieuwe vormen van aanbesteden en projectuitvoering gebruikt. Die dragen bij aan een innovatieve, duurzame sector en aan een voorspelbaar verloop van projecten waarin risico’s worden beheerst.

Monitoring van transitieaanpak

Dat blijkt uit het eerste monitoringsrapport dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PWC) in opdracht van Rijkswaterstaat hebben uitgevoerd. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat informeerde deze week de Tweede Kamer over deze monitoring en de doorontwikkeling van de transitieaanpak die op basis van deze monitor is opgesteld.

Het onderzoek laat zien dat de aanpak vanuit het programma gunstige effecten heeft op de beoogde transitie en ook zo wordt ervaren door de markt. Zo wordt inmiddels in meer dan 10 projecten gewerkt met het twee-fasen proces. Voorbeelden hiervan zijn de verbreding van de snelweg A27 Houten-Hooipolder, de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 en de renovatie van de tunnels in de snelweg A73.

Bij een aantal vervangings- en renovatieprojecten wordt gewerkt aan een portfolio–aanpak, zoals bij de renovatie van de Haringvlietbrug en de Papendrechtsebrug. Ook is een aantal onderhoudscontracten aanbesteed met verbeteringen zoals een langere looptijd en meer oog voor de samenwerking. Onlangs werd een handreiking geïntroduceerd voor de contractuele portfolio aanpak. Voor het twee-fasen proces is een handreiking in voorbereiding.

Ook buiten de projecten zijn goede resultaten geboekt. Zo is de innovatieagenda 2030 een goed kader om samen met de markt en kennisinstellingen invulling te geven aan de vernieuwingen die nodig zijn voor een toekomstbestendige infrasector.

'Het is nog te vroeg is om een uitspraak te doen over de effecten van de aanpak op langere termijn maar de bevindingen uit de monitoring en de reacties uit de markt geven alle aanleiding om de transitieaanpak voortvarend door te zetten'

Michèle Blom, Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Samenwerking geïntensiveerd

Een belangrijke factor bij de transitie is de nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen. In het afgelopen jaar is deze samenwerking verder geïntensiveerd. Om in te kunnen spelen op de gevolgen van corona voor de sector startte in 2020 de Taskforce Infra. Dit is een initiatief van Rijkswaterstaat en een brede infracoalitie met vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, NL Ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers.

Rol van de Taskforce Infra

De Taskforce Infra heeft haar werkterrein gaandeweg verbreed en speelt een belangrijke rol als aanjager van de transitie. Binnen de Taskforce werken acht werkgroepen aan onderdelen van de transitieagenda, onder meer aan de nieuwe projectaanpakken en aan de analyses van de inkoopplanning die we regelmatig publiceren. Uit het monitoringsrapport blijkt dat de samenwerking binnen de Taskforce in belangrijke mate bijdraagt aan de bekendheid van en het draagvlak voor de transitieaanpak.

Borging in marktbeleid

In het komende jaar wordt de transitieaanpak doorgezet zoals in de update van de transitieaanpak is beschreven. In toenemende mate zal het accent in het programma verschuiven van het experimenteren met nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering naar het borgen van de resultaten in het marktbeleid van Rijkswaterstaat. Zo kan een blijvende verandering wordt gerealiseerd.

Ook wordt de aanpak rond leren en ontwikkelen doorgezet. Door middel van trainingen, opleidingen, leertrajecten en uitwisselingen investeren wij en marktpartijen in het stimuleren van een houding en gedrag bij past bij deze transitie. Tenslotte wordt ook de kennisuitwisseling met vergelijkbare programma’s en initiatieven bij andere opdrachtgevers geïntensiveerd.

De transitie gaat verder op de ingeslagen weg. In een volgende monitor zal ook uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effecten van de nieuwe samenwerkingsvormen en de (financiële) beheersing van de projecten.

Monitoringsrapport

Het monitoringsrapport ‘Naar een vitale infrasector’, Transitiemonitor 2021 van het EIB en PWC in opdracht van Rijkswaterstaat en ‘Volgende stappen in een gezamenlijk transitieproces: Op weg naar een vitale infrasector’ zijn te vinden op: Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2021 | Tweede Kamer der Staten-Generaal. Meer informatie, nieuws en achtergrond is ook te lezen op de website Vitale Infrasector.