Rijweg en fietspad John S. Thompsonbrug zomer 2022 beurtelings dicht

Werkzaamheden

Rijweg en fietspad John S. Thompsonbrug zomer 2022 beurtelings dicht

Gepubliceerd op: 7 juni 2022 - Laatste update: 7 juni 2022, 12:35

Tot en met begin september 2022 wordt de John S. Thompsonbrug meerdere malen volledig afgesloten om het wegdek van zowel de rijbaan als het fietspad over de gehele lengte te kunnen repareren.

Deze periode is gekozen omdat het dan minder druk is vanwege de vakanties. Ook zijn er dan geen andere wegprojecten voorzien in de regio.

Reparatiewerkzaamheden

Om ervoor te zorgen dat het fietspad weer jaren meekan, is het fietspad van 20 juni tot en met 17 juli 2022 afgesloten voor reparatiewerkzaamheden. Van 22 augustus tot en met 4 september is het fietspad afgesloten voor het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Tijdens deze afsluitingen kunnen fietsers en voetgangers via een pendeldienst de oversteek maken.

Van 25 juli tot en met 21 augustus is de rijbaan afgesloten. Omleidingsroutes worden dan ter plekke aangegeven. Het fietspad over de brug is wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers tijdens deze werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden die het Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf (GSB) verricht in opdracht van ons duren nog tot eind 2022.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.