Werkzaamheden

Onderhoud Maxwell Taylorbrug op verzoek uitgesteld

Gepubliceerd op: 30 juni 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:55

Op verzoek van belanghebbenden en gemeente Meierijstad hebben we het onderhoud aan de Maxwell Taylorbrug in Veghel uitgesteld naar de periode van de bouwvakvakantie van 2023. De werkzaamheden stonden in eerste instantie voor 2022 in september gepland.

Hinder

De brug wordt tijdens de werkzaamheden ongeveer 4 weken afgesloten voor al het wegverkeer. Hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld. De hinder voor de scheepvaart blijft naar verwachting beperkt tot 2 (weekend) dagen.

De exacte periode maken we later bekend. Zoals aangegeven zal dit rond en in de bouwvakvakantie van 2023 zijn.

Werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten. De werkzaamheden aan de in 1969 in gebruik genomen Maxwell Taylorbrug worden uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer. Ze bestaan onder andere uit het vervangen van asfaltverhardingen, voegovergangen, en oplegblokken.

Uiteraard worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd zodra de exacte werkperiode bekend is. Dan is ook duidelijk welke omleidingen er van toepassing zijn. Hierbij combineren we de werkzaamheden die in dezelfde periode worden verricht aan het asfalt vanaf de brug richting de rotonde. Dit wordt gedaan in opdracht van de gemeente Meijerijstad. Het gaat om de rotonde aan de zuidelijke zijde van de brug, richting het bedrijventerrein.

Onderhoud en aanleg vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water in Zuid-Nederland. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.