Verbreding A2 bij Het Vonderen – Kerensheide: zo luisteren we naar buurtbewoners

Interview

Verbreding A2 bij Het Vonderen – Kerensheide: zo luisteren we naar buurtbewoners

Gepubliceerd op: 9 mei 2022

De verbreding van de snelweg A2 Het Vonderen - Kerensheide komt in een nieuwe fase. Nu we het voortraject hebben afgerond, gaan we op zoek naar een aannemer die het project uit wil voeren. Het A2VK Buurtenplatform blijft ook in deze fase nauw bij het project betrokken. ‘Hoe minder hobbels, hoe beter.’

In het voortraject had het Buurtenplatform al inspraak in verschillende beslissingen om de leefbaarheid rondom de verbreding van de snelweg A2 goed te houden. Bijvoorbeeld over de invulling van het Tracébesluit. Zo blijven er dankzij hun inspanningen 3 fiets- en voetgangersbruggen – die bij Slagmolen, ‘t Rooth en Gebroek - behouden.

Daarnaast is mede op verzoek van de buurten ook het aanzicht van de achterkant van de nieuwe geluidswanden met veel beplanting ontworpen. Zo hebben we de geluidswanden ingepast in de omgeving en heeft de buurt een groen uitzicht.

Via het Buurtenplatform zijn we al een hele tijd betrokken bij de voorbereidingen. Het is fijn dat de verbreding binnenkort gaat starten. Dat er overlast komt is onoverkomelijk. Bijvoorbeeld sluipverkeer door omliggende gebieden. Ook in ons kleine buurtschap. Want hoewel Ophoven maar een stuk of 8 huizen kent, moet ook daar goed rekening mee gehouden worden. Via het Buurtenplatform doet Rijkswaterstaat dat en kunnen we de overlast beheersbaar houden. Maar als de verbreding straks afgerond is, is het een verrijking voor Limburg!’

Jan Verkooijen – vertegenwoordiger buurtschap Ophoven

Goed overleg

Nu de uitvoering van het project dichterbij komt, spelen er voor het Buurtenplatform nieuwe onderwerpen. De vertegenwoordigers van de 14 omliggende buurten willen hinder en overlast zo beperkt mogelijk houden. Zo praten ze mee over de ligging van aan- en afvoerroutes en het beperken van geluidsoverlast. In goed overleg met ons en andere betrokken partijen maakt het platform hun wensen kenbaar.

'Zelf woon ik vlakbij de plek waar de werkzaamheden starten. Dus daar gaan we straks zeker wat merken! Via het Buurtenplatform heb ik namens de buurt inspraak op en inzicht in de ontwikkelingen. Daar communiceert Rijkswaterstaat gelukkig ook heel open over. Uiteindelijk moeten we het samen oppakken.'

Leo Papen – vertegenwoordiger buurtschap Berkelaar

Signalerende rol

In de nieuwe fase heeft het Buurtenplatform ook een signalerende rol. Dat betekent: nagaan of gemaakte afspraken inderdaad goed uitpakken. Net als luisteren naar nieuwe wensen uit de buurt, om die vervolgens bij ons of andere stakeholders over te brengen. Het maken van die verbinding is dé kracht van het Buurtenplatform. Natuurlijk kunnen we niet rekening houden met alle wensen die te maken hebben met de verbreding van de A2. Maar in goed overleg is veel te bereiken.

'Wij kennen als omwonenden deze omgeving natuurlijk goed. Die kennis brengen we bij Rijkswaterstaat, zodat zij goed weten waar ze bij de uitvoering van dit project rekening mee moeten houden. Zo helpen we problemen te voorkomen. Nu de uitvoering van het plan dichterbij komt, doen we ons best om te zorgen dat we eerder besproken afspraken kunnen waarmaken. Een aannemer die talent heeft voor het minimaliseren van overlast voor omwonenden, heeft natuurlijk onze voorkeur. Hoe minder hobbels, hoe beter.'

Huub Ruijters – vertegenwoordiger buurtschap Oud Roosteren

Nieuw geluid

De verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide begint aan een nieuwe fase. Maar ook binnen het Buurtenplatform breekt een nieuwe tijd aan. Sinds 5 april 2022 heeft het platform namelijk een nieuwe voorzitter. Kor Bonnema is tot de afronding van de werkzaamheden aangesteld voor deze functie. Als ‘verbindingsofficier’ zorgt hij ervoor dat het contact tussen de buurten en de betrokken partijen goed verloopt. Kor Bonnema stelt zich uitgebreid voor in een ander interview

'De komende 5 jaar zorg ik dat de samenwerking en communicatie tussen de buurten en het projectteam goed verloopt. Mét ruimte voor gezelligheid. Want om alles goed te laten verlopen, is het belangrijk dat we het samen doen en dat het leuk blijft.'

Kor Bonnema – Nieuwe voorzitter A2VK Buurtenplatform