Werkzaamheden

Van 2 - 6 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden Oranjelaan ophaalbrug Beek en Donk

Gepubliceerd op: 7 april 2022, 09.56 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Van Doorn van 2 tot en met 6 mei onderhoudswerkzaamheden aan de Oranjelaan Ophaalbrug over het Wilhelminakanaal bij Beek en Donk in de gemeente Laarbeek. Het onderhoud is nodig vanwege slijtage door de jaren heen.

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de oplegblokken en het herstellen van betonschades. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor al het wegverkeer. Scheepvaart heeft wel doorgang maar dient extra oplettend te zijn.

We hebben vanwege de verkeershinder overwogen om de werkzaamheden in het weekend te laten plaatsvinden. Dat zou echter zoveel meerkosten met zich meebrengen, dat die keuze niet is gemaakt. Er is daarom gekozen het onderhoud in de meivakantie te doen, omdat er dan minder verkeersbewegingen zijn.

Regulier onderhoud

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat Zuid-Nederland laat verrichten aan oevers, rivieren en bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud vaarwegen

Onderhoud en aanleg vaarwegen in Zuid-Nederland Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.