Werkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99)

Gepubliceerd op: 19 april 2022

In de nacht van 20 op 21 april 2022 voeren we onderhoud uit aan de Kooybrug en in de nacht van 21 op 22 april aan de Balgzandbrug (autoweg N99). Zowel de Kooybrug als de Balgzandbrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten.

Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Rijkswaterstaat laat het zogeheten brugmeubilair schoonmaken, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. Ook worden de draaiende delen van de brug gesmeerd, bermen gemaaid en visuele inspecties aan het brugmeubilair en brugklep uitgevoerd.

Afsluitingen en omleidingsroutes

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 20 april 23.00 tot donderdag 21 april 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de autoweg N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de provinciale wegen N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de provinciale weg N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van donderdag 21 april 23.59 tot vrijdag 22 april 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Parallelbaan

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken

We doen er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in 1 stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.