Nieuwsbericht

Belevingsonderzoek vrachtwagenchauffeurs 2022

Gepubliceerd op: 26 april 2022 - Laatste update: 26 april 2022, 18:19

Rijkswaterstaat voert op dit moment een tevredenheidsonderzoek uit onder vrachtwagenchauffeurs die gebruikmaken van de wegen waar we beheerder van zijn. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de mate van tevredenheid van de vrachtwagenchauffeur als weggebruiker en welke (nieuwe) wensen er leven.

De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek worden onder andere gebruikt om de tevredenheid op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren door concrete acties uit te voeren.

Meedoen aan het tevredenheidsonderzoek

Hoe oordeelt u als vrachtwagenchauffeur over de doorstroming en informatievoorziening op de wegen waar u vaak rijdt? Over de (veiligheids-) situatie op verzorgingsplaatsen langs de snelweg? Onder andere deze vragen komen in de enquête aan bod.

Wij nodigen alle vrachtwagenchauffeurs uit die in de afgelopen maand minstens éénmaal op de Nederlandse auto(snel)wegen hebben gereden om deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten.

Vul hier direct de enquête in

Reden tevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs

We willen klantgericht en wendbaar inspelen op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften. Dit houdt in dat we handelen vanuit de behoeften van het publiek en de weggebruiker. Dit vergt naast kennis over het gebruik van de netwerken ook kennis over de wensen en meningen van het publiek.

We gebruiken deze beleving van het publiek voor het gefundeerd inzetten van verbeteringen op basis van publiekssignalen. Naast het signaleren van concrete verbeterpunten, worden ook langjarige reeksen opgebouwd rondom de ontwikkeling van de tevredenheid.