Nieuwsbericht

Stand van zaken stuw Roermond

Gepubliceerd op: 24 maart 2022 - Laatste update: 25 maart 2022, 14:35

In februari 2022 zijn noodmaatregelen genomen om een aantal jukken van stuw Roermond te verstevigen, middels een zogenaamde schoorconstructie. Dat was een tijdelijke oplossing tot aan een definitieve oplossing: onder water laswerkzaamheden uitvoeren aan de jukken.

Gezien de gunstigere waterafvoeren, zijn we onlangs gestart met het laswerk. De schoorconstructies worden naar verwachting in de laatste dagen van maart 2022 verwijderd.

Slijtage aan jukken

De (toe)stand van de jukken is na de plaatsing van de schoorconstructie, nauwlettend gemonitord. Ook zijn aanvullende inspecties gedaan aan de jukken waar geen schade aan was, met onder andere inzet van duikers. Tijdens deze inspecties bleken een aantal andere jukken aan slijtage onderhevig te zijn. Van de in totaal 16 jukken bleken er naast de 3 bekende jukken nog 6 in meer of mindere mate aan slijtage onderhevig te zijn.

Per juk wordt op dit moment bekeken wat eraan gedaan moet worden en hoeveel laswerk onder water verricht moet worden. Daarna worden testen uitgevoerd en monitoren we de jukken. Naar verwachting zijn we in de eerste helft van 2022 klaar met het werk aan stuw Roermond.

Monument

Stuw Roermond is bijna 100 jaar oud en een rijksmonument. De stuw zorgt ervoor dat het waterpeil geregeld kan worden binnen stuwpand Roermond. Het goed functioneren van de stuw is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas.

Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. De vervanging van de stuw bij Roermond is voorzien rond 2035. In 2023 staat nog een keer groot onderhoud aan de stuw gepland, meer informatie hierover vind je in de animatie Groot Onderhoud Stuwen.