Werkzaamheden

A58 afgesloten vanaf knooppunt De Stok tot aansluiting (18) Etten-Leur richting Breda: 26 - 27 maart 2022

Gepubliceerd op: 9 maart 2022

Rijkswaterstaat voert geplande werkzaamheden uit aan de snelweg A58. Hierdoor is de A58 afgesloten voor al het verkeer vanaf knooppunt De Stok tot aansluiting (18) Etten-Leur richting Breda van zaterdag 26 maart 20.00 uur tot zondagochtend 27 maart 2022 10.00 uur.

Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd van naar verwachting 10 tot 15 minuten.

Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de matrixborden die boven de weg hangen en aan de portalen waaraan deze signaleringsborden bevestigd zijn. Ook worden nieuwe detectielussen aangebracht over de gehele breedte van de weg.

Afsluitingen

De snelweg A58 is vanaf knooppunt De Stok (A58/A17) inclusief alle tussenliggende opritten richting Breda tot aansluiting (18) Etten-Leur afgesloten.

  • Tankstation Liesbos is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar.
  • Tankstation Mastpolder en bijbehorende rustplaatsen zijn gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. Doorgaand verkeer richting Breda wordt omgeleid via Knooppunt Klaverpolder (A17/A16). Regionaal verkeer wordt omgeleid via de N640 (Oud Gastel-Oudenbosch-Sint Willibrord).

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Onderhoudswerkzaamheden

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).