Nieuwsbericht

Voorbereidingen bouwweg voor renovatie Heinenoordtunnel; struiken en bomen verwijderd

Gepubliceerd op: 11 februari 2022

De voorbereidingen voor de renovatie van de Heinenoordtunnel zijn volop aan de gang. Op het terrein naast de tunnel, het bouwdokterrein aan de kant van Barendrecht, is de aannemer al druk met het plaatsen van een bouwkeet.

Bouwweg

Dit terrein is ook in gebruik voor de opslag van materialen en machines. Om de machines en materialen van en naar de tunnel te krijgen, komt er een bouwweg. Voor deze weg moest ruimte gemaakt worden langs het fietspad en aan de rand van het bouwdokterrein.

Hiervoor zijn eind januari 2022 diverse struiken en een aantal bomen verwijderd. Na de renovatie van de Heinenoordtunnel wordt deze weg gebruikt om voertuigen weg te leiden die te hoog zijn om door de tunnel te gaan.

In de cirkels de locaties bij het bouwdokterrein waar de struiken en bomen verwijderd zijn

Buiten het broedseizoen

De bomen en struiken zijn nu verwijderd omdat het nog buiten het broedseizoen is. Dit seizoen loopt van maart tot en met juli en dan mogen er geen bomen en struiken verwijderd worden. Om er zeker van dat er geen vogels en andere dieren aanwezig waren, heeft een ecoloog de bomen en bosschages eerst gecontroleerd.

Nieuwe bomen

In totaal is over een oppervlakte van 100 m2 groen verwijderd, bestaande uit 5 bomen (eiken) en verschillende struiken. Voor bomen die we verwijderen geldt een herplantingsplicht binnen 3 jaar. De locatie van de nieuwe bomen stemmen we af met de omgevingsdienst.

Hoogtedetectie

Om te voorkomen dat een te hoog voertuig vast komt te zitten in een tunnel of dat een tunnel schade oploopt en dicht moet omdat systemen kapot zijn, zijn er hoogtedetectiesystemen. Na de renovatie is er ook een hoogtedetectiesysteem bij de Heinenoordtunnel.

Dus als er straks een te hoog voertuig gedetecteerd wordt, wordt de tunnel afgesloten en de vrachtwagen onder begeleiding via de nieuwe afvoerweg van de snelweg afgeleid om zijn weg verder te kunnen vervolgen.

Wilt u meer weten van hoe hoogtedetectiesysteem voor tunnels werkt, bekijk dan onderstaande video. 

VOICE-OVER: Als vrachtwagenchauffeur kunt u bij tunnels een melding krijgen dat uw wagen te hoog is. In deze animatie leggen we uit wat u dan moet doen. Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan vier meter. Toch ontstaat er geregeld schade aan tunnels doordat hogere vrachtwagens erdoorheen proberen te rijden. Het repareren van deze schade kost veel geld en levert bovendien forse verkeershinder op. Om deze schade en hinder te voorkomen geeft Rijkswaterstaat u op weg naar een tunnel de volgende aanwijzingen. Een aantal kilometer voor de tunnel staat een verkeersbord met daarop de doorrijhoogte van de tunnel en de afrit die u moet nemen als uw wagen te hoog is. Ruim voor deze afrit passeert u een automatisch hoogtedetectiesysteem. Dit systeem meet de hoogte van uw voertuig. Als uw voertuig te hoog is, krijgt u via een knipperend bord een waarschuwing en de instructie om bij de volgende afslag de weg te verlaten. Verlaat u de weg niet, dan passeert u een tweede meetpunt. Als dit ook meet dat uw vrachtwagen te hoog is wordt de snelheid verlaagd en gaat het verkeerslicht van geel naar rood. Hierdoor komen u en al het overige verkeer stil te staan. De vertraging duurt gemiddeld tien tot twintig minuten. Als u stilstaat voor de afgesloten tunnel, krijgt u via een luidspreker de oproep om naar een speciale calamiteitenweg of naar de vluchtstrook te rijden. Hier meet een weginspecteur de hoogte van uw vrachtwagen met de hand op. Blijkt uit deze meting ook dat uw vrachtwagen te hoog is dan schakelt de weginspecteur de politie in om u te bekeuren. De boete bedraagt 700 tot 900 euro. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beeldtekst: Deze animatie is ontwikkeld in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland (TLN). Dit is een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Meer informatie over de renovatie

Meer informatie over de renovatie van de Heinenoordtunnel is te vinden op de projectpagina A29: renovatie Heinenoordtunnel en op de Facebookpagina.