Nieuwsbericht

Samen werken aan een tastbaar resultaat

Gepubliceerd op: 3 februari 2022

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn een aantal marktpartijen betrokken bij de aanleg van de overnachtingshaven in Spijk. Zo voert Boskalis samen met een aantal partners en onderaannemers de werkzaamheden uit. Ook Royal HaskoningDHV speelt een grote rol.

Jeroen de Bode van Royal HaskoningDHV leidt als omgevingsmanager het project, naast anderen, in goede banen.

De overnachtingshaven Spijk is een pilotproject waarin Rijkswaterstaat intensief samenwerkt met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV). RHDHV voert een groot deel van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat uit. ‘Voor ons was dat even wennen’, vertelt De Bode. ‘We werken nauw samen met Rijkswaterstaat en Boskalis. Ook vanuit omgevingsmanagement, wat mijn taak is, zijn veel partijen aangehaakt. Het is intensief, maar ook interessant.

Erkenning

Volgens De Bode is het bijzonder dat het project überhaupt kon starten. ‘We leven in een roerige tijd waarin veel projecten zijn uitgesteld vanwege het stikstofdossier. Ik ben heel blij dat wij de Raad van State hebben kunnen overtuigen dat we de haven binnen de bestaande (natuur)wetgeving kunnen aanleggen. Daardoor kon dit project wel doorgaan, terwijl andere on hold staan. Daar hebben we hard voor gewerkt. Ik ervaar het als een blijk van erkenning van die inzet dat we aan de slag mochten.

Samenwerking

Inmiddels is de aanleg bijna een jaar onderweg. Er is veel gebeurd, constateert De Bode. Hij pikt er een aantal zaken uit. ‘We hebben een oude vuilstort opgeruimd en veel mooie archeologische vondsten gedaan. Bijzonder zijn de goede relaties met de bewoners van het dorp Spijk en de dorpsvereniging Actief Spijk. Ik vind het knap hoe de omgeving met de komst van de haven omgaat. Er worden al tientallen jaren plannen gemaakt voor het gebied, waardoor inwoners lang in onzekerheid waren. Het is heel waardevol dat Actief Spijk met ons meedenkt.

Ook het overleg waarin de beheerders van het gebied samenkomen werkt goed. We zijn het niet altijd eens, maar kunnen het overal over hebben. Door deze nauwe contacten was het bijvoorbeeld mogelijk dat de brandweer kon oefenen met calamiteiten tijdens de werkzaamheden.

Indrukwekkend

De Bode is blij met de stand van zaken. ‘Het project verloopt relatief voorspoedig, maar er is nog veel te doen. De belangrijkste uitdagingen worden de grootschalige werkzaamheden aan de dijk. Voor de zogeheten bekleding van de dijk wordt bijvoorbeeld 200.000 ton (200 miljoen kilo) breuksteen verwerkt, waarvan het bij ongeveer 25.000 ton breuksteen gaat om hergebruikt materiaal.

Ook de aanmeerwerkzaamheden voor de schepen worden indrukwekkend. Met enorm materiaal worden allerlei aanlegvoorzieningen aangelegd voor schepen van tot wel 135 m lengte, de 2 ligplaatsen voor koppelverbanden tot 190 m en ligplaatsen voor 1 à 2 kegelschepen. De haven wordt in totaal ongeveer 1 km lang en meer dan 350 m breed. Dat is groter dan de oppervlakte van de dorpskern van Spijk.

Meer nieuws Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk