Nieuwsbericht

Projectdoelstellingen voor vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde brengen focus aan

Gepubliceerd op: 8 februari 2022

Hoe behoud je draagvlak voor de werkzaamheden bij de stakeholders? Hoe kun je zo goed mogelijk inzicht geven in het eindresultaat? En hoe behoud en waar mogelijk vergroot je de natuurwaarden? Deze voor Rijkswaterstaat belangrijke projectdoelstellingen werden de beoogde aannemers voorgelegd in de tenderfase.

Jeannette Prince, contractmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt waarom dit voor het project Vooroeververdediging 3.0 belangrijke onderwerpen waren.

Belangen in balans houden

Onze ervaring is dat heldere projectdoelstellingen motiveren om na te denken over de beste aanpak van een project’, start Prince haar verhaal. ‘Het zorgt bovendien voor focus. We weten waar we mee bezig zijn en waarom we het doen. We voeren ons werk uit in een gebied waar verschillende belangen zwaar wegen. Deze belangen in balans houden en zo goed mogelijk bedienen, daar ging het ons om.

Aannemer is de expert

De Best Value-aanpak, waarvoor in het project Vooroeververdediging 3.0 gekozen is, gaat ervan uit dat de aannemer de expert is. ‘Beide aannemers hebben ruime ervaring met dezelfde soort projecten en kennen de omgeving. Ook gaven zij ons door hun plannen en de verdere uitwerking ervan het vertrouwen dat zij het project tot tevredenheid van alle partijen zouden uitvoeren’, blikt Prince terug.

Hun netwerk zorgde ervoor dat ze de belangen van de stakeholders goed integreerden in hun plannen. Ze legden makkelijk contact en namen de stakeholders mee in het proces. Door het intensieve contact signaleerden ze bovendien op tijd issues en zochten daar oplossingen voor.

Beheerst storten

Zo is vertroebeling van het water door de bestortingen een serieus probleem. Onze aannemers waren zich hier natuurlijk ook bewust van. Hun aanpak van de werkzaamheden was erop gericht de vertroebeling zoveel mogelijk te voorkomen. Dat deden ze onder andere door een beheerste werkwijze en continue monitoring van de waterkwaliteit tijdens de bestortingswerkzaamheden. Op deze manier konden zij op tijd ingrijpen. Deze aanpak gaf vertrouwen bij zowel bij Rijkswaterstaat als bijvoorbeeld bij de mosselvissers. Dat droeg bij aan een vlotte uitvoering van het werk.

Uitwerken van de plannen

In de onderbouwingsfase, onderdeel van de gunningsprocedure, werkten de aannemers hun plannen tot in detail uit, in overleg met het projectteam van Rijkswaterstaat. ‘Zo wisten we precies van elkaar hoe het project uitgevoerd zou worden. En mogelijke problemen brachten we aan de voorkant al in kaart, zodat we vast konden inspelen op oplossingen. Dat kwam een soepele uitvoering van het project zeker ten goede.

Weekly

Door de wekelijkse terugkoppeling van de voortgang van het project door de aannemers, bleef ons projectteam uitstekend op de hoogte en konden ze in overleg met ons bijsturen als dat nodig was’, vertelt Prince. ‘Ook voor de aannemers is dit een goed instrument om grip te houden op het project. Al met al kijken we terug op een geslaagd project. We hebben goed en fijn samengewerkt, de omgeving is tevreden en de veiligheid is voor de komende periode gegarandeerd. Precies waar we op uit waren!

Meer nieuws Vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde