Nieuwsbericht

Duikinspectie stuw Roermond: scheuren in 3 jukken

Gepubliceerd op: 9 februari 2022 - Laatste update: 14 februari 2022, 18:00

Uit een duikinspectie is gebleken dat 3 jukken van stuw Roermond scheuren bevatten. Deze inspectie werd uitgevoerd nadat er in januari 2022 schade is ontstaan aan de stuw. Afgelopen week zijn de beschadigde jukken een aantal millimeter naar achteren uitgezet. Rijkswaterstaat heeft daarop besloten de jukken met een schoorconstructie te verstevigen.

Schade aan jukken

Woensdagavond 12 januari is stuw Roermond gezet vanaf een kraanschip. Vanwege schade aan de stuw kon dit niet via de normale procedure. De volgende stap was het onderzoeken van de schade. Uitvoering van dit onderzoek was afhankelijk van de stroming en het zicht onderwater. Uit deze duikinspectie eind januari is gebleken dat 3 jukken scheuren vertonen (juk 14, 15 en 16).

Met een constructieve versteviging is dit op zaterdag 12 februari verholpen. Vooruitlopend op deze reparatie was er ballast op de jukken geplaatst om deze te verstevigen en is er een continue meting op de jukken gezet om ze te monitoren. Sinds gisteren zijn de beschadigde jukken een aantal millimeter naar achteren uitgezet. Een kleine uitzetting weliswaar, maar meer dan de veiligheidsnorm.

Oplossing: schoorconstructie

Om de beschadigde jukken te verstevigen, is een schoorconstructie, een constructie van buizen, aan wal gemonteerd op zaterdag 12 februari. Deze constructie is benedenstrooms tegen de 3 jukken geplaatst. Daarmee zijn de jukken verstevigd en ook stabiel. Het werk is nog niet helemaal klaar. Bij een lage waterafvoer gaat onder water laswerk gedaan worden om de versteviging daarmee af te ronden.

Tot aan dat moment kan het zijn dat er hogere waterafvoeren komen op de Maas. Middels het eerder ingezette kraanschip, zal de stuw dan gestreken worden. De stand en toestand van de jukken wordt ook na de plaatsing van de schoorconstructie, nauwlettend gemonitord.

Nut en noodzaak jukken

Jukken vormen de ‘staanders’ van het poiréedeel van een stuw. In de jukken zitten meerdere beweegbare schuiven die zorgen dat er meer of minder water wordt doorgelaten.

Op basis van analyses en bevindingen kwam naar voren dat als een juk bezwijkt er een gat in de stuw kan ontstaan, maar de overige jukken zouden naar verwachting op hun plek blijven staan. De beperkte afvoer van het water door het ‘gat’ dat eventueel zou ontstaan, kon gecompenseerd worden middels het bufferen van water bovenstrooms bij Linne en stuwmanipulaties bij stuw Roermond (Stoney deel). Er bleek dus geen risico meer van een lagere waterpeil op de Maas en daarmee geen problemen voor u als omgevingspartij op of langs de Maas. Deze situatie is na de genomen maatregelen alleen nog maar zekerder geworden.

Monument

Stuw Roermond is bijna 100 jaar oud en een rijksmonument. De stuw zorgt ervoor dat het waterpeil geregeld kan worden binnen stuwpand Roermond. Het goed functioneren van de stuw is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas. Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. De vervanging van de stuw bij Roermond is voorzien rond 2035. In 2023 staat nog een keer groot onderhoud aan de stuw gepland, meer informatie hierover vind je in de animatie Groot Onderhoud Stuwen.