Nieuwsbericht

Bouwrijp maken gronden voor A27 Houten - Hooipolder begint in natuurgebied De Hillen

Gepubliceerd op: 27 januari 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 15:05

Rijkswaterstaat begint in februari 2022 met het bouwrijp maken van gronden voor de wegverbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Dat gebeurt als eerste in natuurgebied De Hillen. Zo geven we de natuur de tijd om te ‘verhuizen’.

Bij de wegverbreding van de A27 Houten – Hooipolder past Rijkswaterstaat ook knooppunt Hooipolder aan. Hierbij leggen we onder meer een nieuwe verbindingsweg aan vanaf afrit Oosterhout op de snelweg A59 naar Raamsdonksveer. Aannemer Van den Broek begint op maandag 7 februari 2022 met de voorbereidende werkzaamheden. Door deze bomen nu al te verwijderen, hebben de natuur en de dieren tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen, vóórdat de wegwerkzaamheden in 2023 starten.

Werkzaamheden combineren

Vanaf 14 februari – en indien mogelijk eerder – start de aannemer met het verwijderen van ongeveer 50 bomen en diverse struiken en het toepassen van ecologische maatregelen in De Hillen. Dit gebeurt in een strook van 40 m breed en 450 m lang (ongeveer 2 hectare).

De aannemer combineert de werkzaamheden vanaf 21 februari 2022 uit efficiëntieoogpunt met het weghalen van ongeveer 30 bomen aan de Statendamweg. Dit is nodig voor de aanleg van een rotonde en de verbreding van de Statendamweg bij op- en afrit 33 van de A59.

Natuuronderzoeken

Hoewel het tracébesluit voor de A27 Houten - Hooipolder sinds 2020 onherroepelijk is, is voor het werk in natuurgebied De Hillen een ontheffing Soortenbescherming Wet natuurbescherming nodig. Dit vanwege de aanwezigheid van beschermde diersoorten zoals de steenmarter en de ruige dwergvleermuis.

Deze ontheffing is in september 2021 door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleend. Met deze ontheffing mogen wel werkzaamheden in het gebied plaatsvinden, op voorwaarde dat er een inventarisatie is gemaakt van de aanwezige diersoorten en daar rekening mee gehouden wordt.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert ingenieursbureau Arcadis sinds 2016 voorbereidende natuuronderzoeken uit. ‘Hoe eerder je begint met het in kaart brengen van de planten en dieren in een gebied, des te beter kun je voorsorteren op de te nemen maatregelen’, vertelt Martijn de Haan, ecoloog bij Rijkswaterstaat. ‘Zo geven we de natuur de tijd om te ‘verhuizen’. Dat kan door bijvoorbeeld alvast vleermuis- of kerkuilkasten of andere verblijven voor dieren in nieuw gebied te plaatsen. De werkzaamheden zijn ruim voor 15 maart 2022 afgerond. Dan begint het broedseizoen van de vogels; ook de marters mogen we dan niet meer storen.

Zorgvuldig

Uiteraard verwijdert Rijkswaterstaat niet meer bomen en struiken dan nodig. Bovendien geldt voor alle verwijderde bomen een herplantplicht. De Haan: ‘Dit betekent dat we voor elke boom die wordt gekapt een nieuwe boom planten.

Rijkswaterstaat zet het gekapte hout samen met Staatsbosbeheer zo duurzaam mogelijk af in de markt. Zo worden eiken en iepen omgezet in OSB-platen (plaatmateriaal van geperste houtschilfers) en populieren in papier.

Over de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder

De snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder vormt één van de belangrijkste connecties tussen midden- en zuid-Nederland. Het traject is door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Daarom start Rijkswaterstaat in 2023 met de verbreding van de 47 km lange snelweg.

Ook wordt knooppunt Hooipolder aangepakt, er worden 3 bruggen vervangen, 1 bestaande brug verbreed en een aansluiting gemaakt voor bedrijventerrein Groote Haar. Zo vernieuwen we de infrastructuur en verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in de omgeving voor de komende decennia.