Nieuwsbericht

Aanbesteding onderhoud 4 Maasstuwen gestart

Gepubliceerd op: 21 januari 2022, 13.44 uur - Laatste update: 21 januari 2022, 14.40 uur

Rijkswaterstaat heeft een aanbestedingsprocedure gestart voor grootschalige civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek. Het werk is gepland tussen 2023 en eind 2026.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van aandrijvingen, herstellen van bodembescherming, schilderwerk en repareren van betonschades. Bij stuw Roermond moet ook de kraan vervangen worden. Werkzaamheden aan de stuwen Borgharen, Grave en Lith zijn nog in voorbereiding.

Modernisering

Parallel aan deze civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen, worden ook voorbereidingen getroffen om de bediening en besturing van de Maasstuwen te moderniseren.

Onlangs is deze opdracht gegund aan IMPAKT Ingenieursbureau, een samenwerkingsverband van Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz. Alle onderhoudswerkzaamheden samen moeten ervoor zorgen dat de stuwen hun werk goed kunnen blijven doen, tot de grootschalige renovatie of vervanging vanaf 2035. De stuw in Grave wordt als 1e al vanaf 2028 aangepakt.

100 jaar oude 'ruggengraat' van de Maas

De 7 stuwen vormen al 100 jaar de ruggengraat van de rivier. Zij zorgen ervoor dat het waterpeil geregeld kan worden, houden het water tegen en voorkomen zo dat het té snel stroomt en borgen de diepte van de rivier. Het goed functioneren van die stuwen is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas.

Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. Door veroudering en intensiever gebruik komt het einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, tunnels, viaducten en sluizen in zicht. Soms sneller dan verwacht. Tegelijkertijd moet de functie van de netwerken in stand worden gehouden, met vaak hogere verwachtingen qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan waar oorspronkelijk op is ontworpen. In het programma Vervanging en Renovatie wordt dit opgepakt, waar dit project ook een onderdeel van is.

Vorige week is na een verhoogde waterstand, stuw Roermond gestreken (geopend). Vanwege schade aan de stuw bij Roermond kon de stuw niet via de normale procedure gezet (gesloten) worden. Normaal gebeurt dit via een kraan op de stuw, maar nu moest een kraanschip op locatie komen om de stuw te zetten. Het incident benadrukt de noodzaak voor groot onderhoud aan de stuwen op de Maas.

Onderhoud Vaarwegen

Onderhoud en aanleg vaarwegen in Zuid-Nederland Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.