Zuid-Willemsvaart: verkeershinder brug Sluis 13 bij Someren op 25 november 2021

Nieuwsbericht

Zuid-Willemsvaart: verkeershinder brug Sluis 13 bij Someren op 25 november 2021

Gepubliceerd op: 8 november 2021

Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 13 in de gemeente Someren op donderdag 25 november 2021 wat vaker open. Dit betekent langer wachten voor wegverkeer.

Ook is van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 november 2021 de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Sluis 13 gestremd voor de scheepvaart. Istimewa Elektro vervangt dan in opdracht van Rijkswaterstaat het ICT-systeem voor de bediening van de brug. Dit is inclusief de daarop aangesloten camera’s, afsluitbomen, omroepinstallatie en verkeersseinen.

Planning en hinder

De werkzaamheden starten op 22 november. Sluis 13 zal op maandag 22 november en dinsdag 23 november lokaal bediend worden. Van woensdag 24 november tot en met vrijdag 26 november is de sluis geheel gestremd voor de scheepvaart. Op donderdag 25 november ondervindt het wegverkeer hinder van de werkzaamheden. Dit is vanwege het testen van de brug, waardoor deze vaker open staat.

Bediencentrale Tilburg

Rijkswaterstaat bediende voorheen vanuit 3 kleinere bediencentrales in Helmond, Schijndel en Oosterhout, 18 sluizen en beweegbare bruggen in het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. De ICT-systemen voor besturing en bediening van deze objecten zijn aan onderhoud toe.

De kleinere bediencentrales komen na het onderhoud te vervallen en gaan over naar de hoofdbediencentrale van Rijkswaterstaat in Tilburg. Zo vindt de bediening van Sluis 13 na het vervangen van de ICT-systemen niet langer plaats vanuit de bediencentrale Helmond. Dit gebeurt dan net als Sluis 10, 11 en 12 vanuit de hoofdbediencentrale in Tilburg.

Afgelopen maanden zijn vele andere bruggen en sluizen succesvol omgebouwd. We bedienen deze objecten niet langer meer vanuit Oosterhout, Schijndel en Helmond, maar vanuit Tilburg. Half december 2021 bouwt Rijkswaterstaat als laatste in de rij Sluis Helmond om.

Verbeteren ICT-systemen

De beweegbare bruggen en sluizen in de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal kampen de laatste tijd vaker met storingen. Een deel van de storingen heeft te maken met het verouderde bedieningssysteem. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten het ICT-systeem bij deze objecten in 2021 aan te pakken. Dit in plaats van tussen 2022 en 2026, zoals oorspronkelijk gepland.

Onderhoud en aanleg vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook aan de chemische en ecologische waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid en aan voldoende water.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? U kunt bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).