Rijkswaterstaat op Dutch Design Week: anders denken over mobiliteit

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat op Dutch Design Week: anders denken over mobiliteit

Gepubliceerd op: 2 november 2021

De Dutch Design Week is misschien niet een event waar je Rijkswaterstaat verwacht. Toch zijn we al meerdere jaren van de partij in Eindhoven. Als partner van The Embassy of Mobility nemen we deel aan verschillende experimenten, waarbij het draait om duurzaamheid en anders denken over mobiliteit.

Het thema van de Dutch Design Week in 2021 was ‘The Greater Number’. Een thema dat aan de ene kant oproept tot minder (minder consumeren, minder afval) en aan de andere kant tot meer (meer waarde, duurzamere producten). De doelstellingen van de Embassy of Mobility passen helemaal in dit thema.

Samen met partners richt de Embassy zich op innovatieve vormen van mobiliteit voor de toekomst. Leefbaarheid, beter welzijn, meer verbinding, het voorkomen van vervoersbewegingen én een positieve impact op het milieu staan hierin centraal. Tijdens de Dutch Design Week vertelden medewerkers van Rijkswaterstaat over experimenten waarin niet efficiëntie, maar juist leefbaarheid het uitgangspunt vormt.

Rijkswaterstaat is betrokken bij de volgende experimenten:

  • Uit-huis-werkplekken

Dit experiment is in het huidige tijdsbeeld enorm relevant. Hybride werken is voor veel mensen inmiddels normaal geworden en onnodige verkeersbewegingen kunnen hierdoor worden voorkomen. Dat zet ons ook voor een ander vraagstuk: hoe faciliteren we deze beweging voor mensen die geen fijne thuiswerkplek hebben of niet alleen willen zijn en toch in de buurt willen werken?

  • Blik voor Groen

Bij Blik voor Groen draait het om een beter welzijn, meer verbinding én een positieve invloed op het milieu. Wanneer de auto’s uit het straatbeeld verdwijnen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor straten en paden. Ook is er meer ruimte voor groen en recreatie. In dit project wordt er daarom gekeken naar hoe die ruimte in dit nieuwe type wijk wordt ingevuld.

  • Inventarisatie faciliteiten 15-minuten stad

De 15-minuten stad is zo ingericht, dat alle noodzakelijke faciliteiten binnen 15 minuten te voet of per fiets bereikbaar zijn. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Kan een stad bevoorraad worden uit een straal van 15 minuten rijden? Het draait in dit experiment om de cirkel van 15 minuten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de motieven van bewoners om hun dagelijkse activiteiten verderop uit te voeren. Hoe haal je de bewoners weer dichterbij?

  • Nieuwe beelden voor omgekeerde vervoerspyramide

In dit planologisch perspectief ontstaan veel kansen voor de openbare ruimte, wanneer de auto als belangrijkste vervoersmiddel wordt losgelaten. Er wordt gekeken naar de ruimte die hierbij vrijkomt, hoe deze ingevuld wordt en welke materialen daarbij horen. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de infrastructuur, aansluitingen op vervoer en hoe de omgeving er dan daadwerkelijk uit gaat zien.

Leren van de experimenten

Als partner van de Embassy wil Rijkswaterstaat leren van de genoemde experimenten. Wat is bijvoorbeeld écht relevant en hoe kunnen we dat op een andere schaal toepassen? En hoe werken we het beste opgavegericht en gelijkwaardig met partners samen?