Nieuwsbericht

Pilot scheepvaartberichten met meer perspectief

Gepubliceerd op: 11 november 2021, 15.41 uur - Laatste update: 13 december 2023, 12.20 uur

Een storing aan een sluis heeft vaak gevolgen voor de beschikbaarheid van de vaarweg. Zo’n ongeplande stremming is erg vervelend; deze heeft direct invloed op de reistijd van de schipper en ook gevolgen voor de logistieke keten. Goede informatie is dan belangrijk.

In afstemming met brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer start Rijkswaterstaat daarom een pilot in Zuid-Nederland die daar hopelijk verbetering in zal brengen.

Pilot

Storingen zullen er altijd blijven maar de wijze waarop we hierover communiceren, kan beter. Dit moet ook meer perspectief brengen voor de gebruiker. De pilot gaat om storingen in het gedeelte van de Maas van Maastricht tot aan Sint Andries en om de Brabantse & Midden-Limburgse Kanalen.

Wat gaan we doen

Het 1e  BAS-bericht over een onverwachte stremming krijgt in deze pilot na 2 uur een vervolg. De storingsmonteur is dan ter plaatse en op basis van zijn bevindingen volgt een nieuw, 2e BAS-bericht. In dat 2e BAS-bericht geeft Rijkswaterstaat een indicatie van de verwachte oplostijd van de stremming.

Dit betekent dat in het 1e bericht nog wel ‘t.n.b’ oftewel tot nader bericht staat. Dit is begrijpelijk omdat er tijd nodig is om te inventariseren wat er mogelijk aan de hand is.

Vervolgens stuurt Rijkswaterstaat iedere 4 uur een nieuw bericht waarin vermeld wordt wat op dat moment de indicatieve oplostijd is. De extra berichtgeving wordt gedeeld tussen 09.00 uur en 22.00 uur, tenzij de storing in de nachtelijke uren is opgelost en de vaarweg weer beschikbaar is. Dan zal er ook in de uren daarbuiten een bericht worden uitgezonden.

Indicatie

De oplostijd die wij communiceren is een indicatieve tijd. De calamiteitenorganisatie van Rijkswaterstaat probeert deze inschatting zo goed mogelijk te maken. Dat blijft natuurlijk mensenwerk en het kan dus voorkomen dat de vaarweg toch langer gestremd wordt, of in het gunstigste geval, eerder is opgelost dan in het BAS-bericht is aangegeven. Het gaat hier om een pilot waar wij ook van moeten leren; wij vragen daarbij ook om uw begrip.

Oorzaak

BAS-berichten worden internationaal gelezen en vertaald en moeten voldoen aan strenge kaders. Het melden van de oplostijd past binnen deze kaders. De internationale kaders geven helaas geen ruimte om ook de oorzaak van de storingen in de BAS-berichten te kunnen melden.

Mocht de stremming van de vaarweg als gevolg van een storing lang aanhouden, dan volgt vanuit Rijkswaterstaat een persbericht waarin meer wordt verteld. Zoals nu ook gebeurt bij langdurige storingen.

Tot voorjaar 2022

Rijkswaterstaat en Koninklijke BLN-Schuttevaer evalueren in het voorjaar van 2022 deze pilot. Maar ook tussentijds proberen we daarin samen met u verbeterslagen te maken. We zijn benieuwd of de extra berichtgeving in Zuid-Nederland helpt en tegemoet komt aan de behoefte. Ook horen we graag van de gebruikers van de vaarweg wat er aan de pilot verbeterd kan worden. U kunt daarvoor mailen naar scheepvaartzn@rws.nl.