Nieuwsbericht

Definitieve gunning aan combinatie ‘Hof van Marken’ voor dijkversterking Marken

Gepubliceerd op: 19 oktober 2021, 12.25 uur - Laatste update: 19 oktober 2021, 12.28 uur

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor het versterken van de West- en Zuidkade van de dijk van Marken definitief gegund aan Hof van Marken. Dit is een aannemerscombinatie van de Vries & van de Wiel en JLD Contracting.

De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar 2023. Als de werkzaamheden klaar zijn, is de dijk weer voor 50 jaar robuust en veilig.

Tot aan 2023

De tijd tot aan de start van de dijkversterking gebruiken de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat om vergunningen aan te vragen. Ook om werkzaamheden af te stemmen met de inwoners en ondernemers en het ontwerp te optimaliseren.

Als onderdeel hiervan zullen er in 2022 2 proefvakken worden aangelegd. Met deze proefvakken kan worden vastgesteld dat het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. Tegen de bestaande dijk zal buitendijks een nieuwe (hogere) dijk worden aangelegd. Daarna wordt de bestaande dijk weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, hangt af van de planning van de aannemer. Dit zal zijn tussen 2025 en 2027.

Tegelijk met de dijkversterking komen er recreatieve voorzieningen, zoals het aanleggen van een nieuw strand op de Noordkade en een ligweide bij de Bukdijk.

Samen aan de slag

Rijkswaterstaat maakte de keuze bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs–kwaliteitverhouding (BPKV-criteria). De plannen van de inschrijvende bedrijven zijn onder andere beoordeeld op de criteria ‘hinderbeperking’, ‘communicatie en samenwerking’, ‘waterveiligheid’, en ‘zettingsbeheersing’.

Tjaart Vos, projectmanager bij Rijkswaterstaat: ‘In het aanbestedingstraject kenden we extra punten toe aan partijen die duidelijk maakten hoe de samenwerking vorm kan krijgen. Hof van Marken scoorde hoog op de samenwerkingsaanpak. Niet alleen over de samenwerking met ons, maar ook met de Eilandraad en andere betrokken partijen. We zien de samenwerking met deze aannemerscombinatie dan ook met vertrouwen tegemoet.

Aanbestedingsproces

Bij de start van de aanbesteding in oktober 2020 heeft Rijkswaterstaat via een online marktplein de opdracht uitgezet, voor uitvoering van het project. 5 aannemers toonden interesse en meldden zich aan. Tot eind mei 2021 heeft Rijkswaterstaat verschillende gespreksrondes (dialoogsessies) georganiseerd, waarin geïnteresseerde aannemers vragen konden stellen. Eind juni 2021 deden 4 partijen een aanbieding voor deze opdracht. Op 30 augustus kreeg het Hof van Marken een tijdelijke gunning van het werk. Na het aflopen van de bezwaartermijn is de gunning nu definitief.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, voor sterke dijken

Dit project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit, sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 km dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer nieuws Dijkversterking Marken