Bekendmaking definitieve besluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Nieuwsbericht

Bekendmaking definitieve besluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd op: 12 oktober 2021 - Laatste update: 12 oktober 2021, 16:05

De definitieve besluiten en vergunningen voor het verlagen van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal, liggen ter inzage. Van woensdag 13 oktober tot en met woensdag 24 november 2021 is het mogelijk om deze besluiten in te zien.

Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Hierdoor neemt de kans op overstromingen af in het hele rivierengebied.

Om deze maatregel mogelijk te maken, hebben Rijkswaterstaat en andere overheden verschillende ontwerpbesluiten voorbereid. Die lagen van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 ter inzage. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Daarom hebben de verschillende bevoegde gezagen in september 2021 de definitieve besluiten kunnen vaststellen.

Het gaat om de volgende besluiten:

  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland: Projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordelingsbeslissing
  • Provincie Gelderland: Ontgrondingsvergunning, inclusief m.e.r.-beoordelingsbeslissing
  • Waterschap Rivierenland: Waterwetvergunning
  • Gemeente Zevenaar: Omgevingsvergunning
  • Gemeente Lingewaard: Omgevingsvergunning
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Waar kunt u de besluiten vinden?

U kunt de definitieve besluiten vanaf woensdag 13 oktober 2021 digitaal inzien op de provinciale website van Coördinatie Gelderland. Leest u de besluiten liever op papier? Dan kunt u tijdens reguliere openingstijden terecht op de volgende locaties:

  • receptie provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG in Arnhem
  • balie publiekshal gemeentehuis van de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ in Bemmel
  • het Klant Contact Centrum (KCC) van het gemeentehuis van Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA in Zevenaar.

Beroep instellen

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt u beroep instellen, tegen de besluiten voor het verlagen van 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal. De beroepstermijn loopt van donderdag 14 oktober tot en met woensdag 24 november 2021. De beroepsmogelijkheid staat open voor belanghebbenden en voor niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Meer informatie over het instellen van een beroep, vindt u in de kennisgeving hierover, op de website van de provincie Gelderland.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 9999.

Meer nieuws Pannerdensch Kanaal: verlaging kribben en oevers