Werkzaamheden

A67: aanpassen bewegwijzering tussen Someren en Venlo

Gepubliceerd op: 18 oktober 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:23

Op de snelweg A67 staat de bewegwijzering tussen aansluiting Someren en knooppunt Zaarderheiken op dit moment langs de weg. De A67 is een weg waar veel vrachtverkeer rijdt.

Op het moment dat automobilisten op de linker rijbaan rijden om in te halen, kan de bewegwijzering langs de weg (te) laat zichtbaar zijn door de vele vrachtwagens op de rechterrijstrook. Daarom is vandaag, 18 oktober 2021, gestart met het hoger plaatsen van de bewegwijzering.

Bewegwijzering niet optimaal zichtbaar

In het kader van de Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken, is onderzoek gedaan naar de beleving van de weggebruikers op de snelweg A67. Daar is uit voortgekomen dat de bewegwijzering niet optimaal zichtbaar is tijdens het inhalen. De verkenning van het project is inmiddels afgerond en het project bevindt zich in de planstudiefase onder leiding van Rijkswaterstaat. Een aantal kleine infrastructurele maatregelen die uit het belevingsonderzoek zijn gekomen, waaronder deze, worden nu opgepakt.

Benaming

De nieuwe inzichten hebben er ook toe geleid dat opnieuw is gekeken naar de benaming van de op- en afritten tussen aansluiting Someren en knooppunt Zaarderheiken. Voor een optimalere aanduiding, is ervoor gekozen om de namen van een aantal op- en afritten te wijzigen. Dit zal tegelijk met het hoger plaatsen van de bewegwijzering uitgevoerd worden.

Hinder

De werkzaamheden betreffen het indrillen van nieuwe en hogere palen voor de masten. Het totale traject is ongeveer 35 km. Het werk start vandaag op 18 oktober 2021 en zal naar verwachting ongeveer 7 weken duren, tot 30 november 2021. Niet alle bebording wordt aangepast. Borden die reeds voldoende hoog zijn, blijven behouden. Tijdens de uitvoering van het werk zijn tussen 19.30 uur en 05.00 uur de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten voor verkeer. De linkerrijstrook blijft open, maar wel zal er een snelheidsbeperking zijn (70 km/h).