Nieuwsbericht

Verruiming bedientijden op Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Gepubliceerd op: 29 september 2021, 17.58 uur

Vanaf 1 oktober 2021 worden de bedientijden op het Groningse deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) verruimd.

Vorig jaar al heeft Rijkswaterstaat de bedientijden van de Prinses Margrietsluis in Lemmer en de bruggen in Friesland aangepast. Schepen kunnen hierdoor steeds langer gebruikmaken van de vaarweg en de sluizen.

Ruimere bedientijden

Met ingang van 1 oktober 2021 zijn de nieuwe bedientijden op de gehele Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl als volgt:                        

Maandag06.00 uur – 23.59 uur
Dinsdag t/m vrijdag:00.00 uur – 23.59 uur
Zaterdag:00.00 uur – 22.00 uur
Zondag:06.00 uur – 22.00 uur

Geen bediening op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op 24 december en 31 december bediening tot 20.00 uur. Alle andere feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag, 5 mei) worden als reguliere dag bediend (voorbeeld: op Paasmaandag normale maandag bediening).

Bedientijden bruggen

Voor de bruggen Uitwelleringa, Oudeschouw, Driebondsbrug en Zeesluis Farmsum gelden andere bedientijden. De actuele bedientijden zijn altijd terug te vinden op de website Vaarweginformatie.

Programma Beter Bediend

Deze verbeteringen voor schippers en verladers maken onderdeel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelanceerde programma Beter Bediend. Dit programma verbetert de betrouwbaarheid van de reistijden en de uitbreiding van de bediening op vaarwegen waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut. Samen met BLN Schuttevaer, CBRB, ASV en Evofenedex werken we aan een efficiëntere bediening, vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en een actuele en uniforme informatievoorziening.