Nieuwsbericht

NNBF Guidelines: geïnspireerd door de natuur

Gepubliceerd op: 14 september 2021, 14.31 uur

Al eeuwenlang zetten we onder andere kades, dammen en besteende oevers in, in onze strijd tegen het water. Aan het einde van de vorige eeuw realiseerden we ons dat de natuur hierbij een handje kan helpen. Kennis hierover is nu gebundeld in een internationaal ontwikkeld handboek.

Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers, het Environmental Agency in de UK, Deltares en vele andere organisaties hebben kennis en ervaring rond dit onderwerp opgebouwd. Het handboek International Guidelines on Natural and Nature Based Features (NNBF) for Flood Risk Management, bundelt deze kennis. Een inspirerend boekwerk dat op donderdag 16 september 2021 wordt gelanceerd.

De NNBF Guidelines

In de NNBF Guidelines worden inspirerende voorbeelden gegeven hoe de kracht van de natuur, in combinatie met de ingenieurstechnieken van nu, kan worden ingezet om overstromingsrisico’s te verminderen. Zo werken we samen met de natuur en geven we rivieren meer ruimte om het water vast te houden. En gebruiken we, zoals bij het Zandmotor-project ten zuiden van Den Haag, de stroming van de zee om het duinlandschap van de kust op een natuurlijke manier te versterken.

Samenwerken in plaats van tegenwerken

De NNBF Guidelines zijn ontwikkeld door Rijkswaterstaat, het US Army Corps of Engineers en de Environment Agency in de UK en zijn een inspiratiebron voor de geïnteresseerde professional die NNBF in de praktijk wil brengen. Daarnaast hebben meer dan 180 deskundigen van 77 organisaties, waaronder Deltares, de Wereldbank en het Wereld Natuur Fonds, een bijdrage geleverd aan de Guidelines.

De Guidelines geven inzicht in en context bij vragen over de toepasbaarheid van NNBF. De Guidelines bestaan uit 3 secties: de 1e is gewijd aan algemene onderwerpen, zoals het bepalen van het rendement van een NNBF-gebaseerde aanpak. De andere 2 secties gaan over NNBF-toepassingen in kust- en riviergebieden. De NNBF kan ingezet worden om de natuurlijke functie te versterken of is te gebruiken in combinatie met 'harde ingenieursmaatregelen' zoals kades, dammen of besteende oevers.

Lancering Guidelines live te volgen

Meer weten over NNBF in hoogwaterbescherming? De introductie van de Guidelines is op donderdag 16 september 2021 om 17.00 uur live te volgen via deze YouTube livestream. Daarin geeft onder andere de Directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Michèle Blom, een korte toelichting op de totstandkoming en inhoud van de Guidelines.

Na afloop van de lancering worden de Guidelines gepubliceerd op de website van Engineering with Nature. 

Klik op de afbeelding hieronder om de livestream te bekijken.