Nieuwsbericht

Verbreding A15 Papendrecht - Sliedrecht is gereed

Gepubliceerd op: 27 augustus 2021, 14.15 uur - Laatste update: 17 januari 2024, 15.08 uur

Vrijdagochtend 27 augustus 2021 is het weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht opengesteld. Verkeer richting Rotterdam heeft er nu ook een extra rijstrook bij.

Op maandag 23 augustus is de extra rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost al opengesteld. Daarmee is ook de spitsstrook komen te vervallen. De verbreding van de snelweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht is hiermee op een aantal restpunten na voltooid.

Hinder beperken

Over een lengte van ruim 12 km is er onder meer nieuwe fundering en asfalt aangebracht en zijn er nieuwe verlichting en nieuwe portalen met bewegwijzering en matrixborden geplaatst. Om de hinder te beperken waren de maandenlange voorbereidingen vooral ’s nachts buiten het verkeer om en waren de volledige wegafsluitingen in weekenden tijdens de zomerperiode gepland. In totaal waren er 4 weekendafsluitingen van de snelweg A15 nodig, 2 richting Rotterdam en 2 richting Gorinchem.

Laatste restpunten

De komende weken vinden er nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van de vangrail en een deel van de openbare verlichting. Tijdens deze werkzaamheden blijft de A15 open. Er geldt in beide richtingen nog wel een aangepaste maximumsnelheid van 90 km/h. Naar verwachting zijn deze laatste werkzaamheden eind september 2021 voltooid.

Verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen. Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met 1 rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer.

Tussen Sliedrecht-West en Papendrecht/N3 hebben we een extra rijstrook aangelegd. Dit is een weefvak met vluchtstrook. Tussen Papendrecht/N3 en Sliedrecht-Oost hebben we een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook aangelegd. De spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West is hiermee vervallen. De extra rijstroken liggen binnen de bestaande contouren van de weg en de geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan en houden dezelfde hoogte.

De verbreding in een paar cijfers:

  • 220.000 m2 nieuwe deklaag (vergelijkbaar met 35 voetbalvelden)
  • 47.000 ton asfalt (waarvan in het laatste weekend 15.000 ton asfalt)
  • 50 km lengte aan markeringsstrepen
  • 6 nieuwe portalen boven de A15
  • 16 km openbare verlichting
  • 12 km vangrail

Forse opgave

Rijkswaterstaat past in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij aan de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de nieuwe aansluitingen van de snelweg A16 en A15 op de autoweg N3. Daarnaast zijn het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren.

Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is vanaf die tijd enorm gestegen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen.