Rijkswaterstaat start aanbesteding onderhoudscontracten uiterwaarden Rijn en Maas

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start aanbesteding onderhoudscontracten uiterwaarden Rijn en Maas

Gepubliceerd op: 30 augustus 2021 - Laatste update: 30 augustus 2021, 15:33

Rijkswaterstaat zet 3 nieuwe onderhoudscontracten voor de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas in de markt. De organisatie zoekt samenwerking met opdrachtnemers die het onderhoud verzorgen en zo bijdragen aan waterveiligheid en natuurbeheer.

In de nieuwe contracten is een aantal verbeteringen doorgevoerd, in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 31 augustus 2021 is er een startbijeenkomst voor deze aanbesteding.

Vormgeving beheer en onderhoud

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gemaakt. De wateroverlast kortgeleden, laat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden zeer belangrijk is.

De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoogwater en voor ecologisch gezonde rivieren. Maar ook als leefgebied met een grote biodiversiteit, voor veel planten en dieren. Rijkswaterstaat zoekt de samenwerking met opdrachtnemers die de eerste 4 jaar het beheer en onderhoud vorm gaan geven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dat 10 jaar.

Doorontwikkeling onderhoudscontracten

Deze langlopende opdrachten dragen bij aan het doel om onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat verder te ontwikkelen. Dat is 1 van de maatregelen uit het plan van aanpak, om te komen tot een vitale infrasector.

Voor deze opdracht is een projectvisie uitgewerkt, die als basis het DOEN-gedachtengoed heeft. Hierin is het principe van het 2-fasen proces voor het eerst toegepast op een doorlopend onderhoudscontract. Waarbij een samengevoegd projectteam van Opdrachtgever en Opdrachtnemer werkt aan maximale klantwaarde.

Daarbij is ook een aanbestedingsprocedure uitgewerkt waarbij gelijkwaardigheid tussen aanbesteder en gegadigden het uitgangspunt is: de aanbesteding is namelijk de start van een lange samenwerking.

Project Match: samen optrekken met sectororganisaties

Deze aanbesteding sluit aan bij het initiatief ’Project Match’. In maart 2021, ruim voor de start van de aanbesteding, vond het Match-evenement plaats voor geïnteresseerde marktpartijen. Door het unieke karakter van deze opgave, heeft Rijkswaterstaat met het Match evenement nieuwe partijen gemobiliseerd. Ook hielpen we marktpartijen om al voor de start van de aanbesteding nieuwe samenwerkingen aan te gaan. We formeerden zo het beste team voor de opdracht.

Planning en meer informatie

Op 31 augustus is er een startbijeenkomst, waarin Rijkswaterstaat algemene informatie over de aanbesteding verstrekt. Belangstellenden kunnen zich daarna tot 1 oktober 2021 aanmelden. Hierna start de aanbesteding met een korte concurrentiegerichte dialoog. Meer informatie en aanmelden kan via TenderNed. Verwachting van de gunningsbeslissing is in februari 2022.