Nachtelijke verkeershinder Balgzandbrug en Kooybrug (N99); 19-20 en 27-28 augustus 2021

Nieuwsbericht

Nachtelijke verkeershinder Balgzandbrug en Kooybrug (N99); 19-20 en 27-28 augustus 2021

Gepubliceerd op: 16 augustus 2021

Rijkswaterstaat voert in de nacht van 19 op 20 augustus onderhoud uit aan de Balgzandbrug en in de nacht 27 op 28 augustus 2021 aan de Kooybrug (N99). Zowel de Balgzandbrug als de Kooybrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten.

Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Rijkswaterstaat laat het zogeheten brugmeubilair schoonmaken, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. Ook worden de draaiende delen van de brug gesmeerd en visuele inspecties aan het brugmeubilair en brugklep uitgevoerd.

Afsluitingen en omleidingsroutes Balgzandbrug en Kooybrug

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van donderdag 19 augustus 23.59 uur tot vrijdag 20 augustus 05.00 uur:

  • Verkeer vanaf deĀ autoweg N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van vrijdag 27 augustus 23.00 uur tot zaterdag 28 februari 07.00 uur:

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

Parallelbaan

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in 1 stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is.

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.