Update ‘Het beste idee voor het Pannerdensch Kanaal’

Nieuwsbericht

Update ‘Het beste idee voor het Pannerdensch Kanaal’

Gepubliceerd op: 8 juli 2021

In 2020 riepen we bewoners, buurten, bedrijven, organisaties en overheden op om mee te denken over manieren om de beleving van het gebied rond het Pannerdensch Kanaal verder te versterken. Zo’n 20 ideeën werden ingediend, waarvan een aantal kansrijk.

Het maken van een definitieve keuze vraagt echter nader onderzoek en afstemming met andere partijen.

Meer tijd nodig

De verwachting was dat we eind 2020 het winnende voorstel bekend hadden kunnen maken. Maar we hebben meer tijd nodig, omdat sommige voorstellen verder onderzoek en afstemming nodig hebben om de haalbaarheid vast te stellen. Hierover zijn we nog in gesprek met andere partijen, zoals gemeenten en perceeleigenaren. Alle indieners zijn persoonlijk geïnformeerd over de status van hun ingediende idee.

Kortom: de puzzel is nog niet gelegd. Via de nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal houden we u op de hoogte van de voortgang.