Werkzaamheden

Molenbrug Kampen eerder open

Gepubliceerd op: 28 juni 2021 - Laatste update: 23 november 2021, 09:18

De onderhoudswerkzaamheden die de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat uitvoeren aan de Molenbrug in Kampen verlopen voorspoedig. Daarom wordt de Molenbrug vanaf zondag 27 juni 2021 18.00 uur weer opengesteld voor alle verkeer.

Tot zondag 27 juni 2021 18.00 uur is de brug (Mr. J.L.M. Niersallee/de N764) nog afgesloten voor alle verkeer (tussen de kruising Zwolseweg en de rotonde met de Venedijk-Noord). Fietsers, voetgangers en hulpdiensten (tot 4 ton) kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de brug.

Omleidingsroutes

Om het centrum van Kampen en de Stadsbrug tijdens de werkzaamheden te ontzien, zijn omleidingsroutes ingesteld. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N50/N765 (rijden tot aan Ens) of via de brug over de IJssel in de snelweg A28 bij Zwolle.

Landbouwverkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute via de Stadsbrug in Kampen. Op drukke tijdstippen worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Stadsbrug.

Fietsers, voetgangers en hulpdiensten (tot 4 ton) kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de parallelrijbaan op de Molenbrug. Gedurende de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet aan beide zijden van de Molenbrug.

Werkzaamheden Provincie Overijssel

De afsluiting van de Molenbrug is afgestemd op de andere wegwerkzaamheden in de gemeente Kampen. De provincie Overijssel voert binnen de afzetting van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de gladheidsmeldsensoren en aan het asfalt aan beide zijden van de brug. Ook voert de provincie in verkeersluwe uren reparaties uit aan 2 rotondes in de buurt van de Molenbrug en aan de verkeersregelinstallatie op de Flevoweg.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel met de gratis informatielijn 0800-8002.