Lijm, kastjes en kano's; innovatie bij renovatie Suurhoffbrug

Interview

Lijm, kastjes en kano's; innovatie bij renovatie Suurhoffbrug

Gepubliceerd op: 23 juni 2021, 10:18 - Laatste update: 23 juni 2021, 18:24

De oude Suurhoffbrug in de A15 wordt deze zomer grootscheeps én innovatief gerenoveerd. Rijkswaterstaat heeft de brug bij de Maasvlakte al jaren 'in de smiezen'. Technisch manager Bram Buts vertelt hoe dringend de renovatie is en welke nieuwe methoden er worden ingezet die die ook elders in het land van pas kunnen komen.

De snelweg A15 Suurhoffbrug bij Oostvoorne is de toegangspoort tot de Maasvlakte. Hij wordt tegenwoordig met meer en zwaarder verkeer belast dan waarop hij bij de bouw in de jaren 70 is berekend. Daarom komt er op termijn een nieuwe verbinding van en naar de Maasvlakte.

Maar tot die nieuwe verbinding er is, zorgt Rijkswaterstaat dat deze veilig te gebruiken blijft door middel van een grondige renovatie én een tijdelijke brug naast de oude brug om de lasten van het verkeer te verdelen. Nu die 2e brug er ligt, kan deze zomer de grote renovatie plaatsvinden.

Streng reparatieregime

Rijkswaterstaat houdt de Suurhoffbrug al een aantal jaar goed 'in de smiezen'. Doordat de Suurhoffbrug relatief licht is ontworpen en het vrachtverkeer in de loop van de jaren zo talrijk en zo zwaar werd, is er sprake van scheurvorming.

'Dankzij een streng reparatieregime hebben we de Suurhoffbrug de voorbije jaren gelukkig veilig kunnen houden. We monitoren de brug nauwgezet en er is standaard 4 keer per jaar inspectie, met vaste reparatiewerkzaamheden erachteraan', vertelt technisch manager Bram Buts van Rijkswaterstaat.

Kano’s en hightech kastjes

In de voorbije jaren trad de vermoeiingsschade voornamelijk op aan de onderzijde van de brug. 'We hebben toen speciaal voor dit project een nieuwe techniek ontwikkeld met zogeheten kano’s. Dit zijn metalen onderdelen die we over de troggen hebben geplaatst om deze te verstevigen en verdere scheurvorming te voorkomen.'

Niet alleen bij de reparaties, maar ook bij de monitoring van de Suurhoffbrug heeft Rijkswaterstaat geïnnoveerd. Aan de onderkant van de Suurhoffbrug hangen slimme kastjes die realtime data doorgeven over de staat van de brug. 'Zo kunnen we beter analyseren hoe scheurvorming werkt en hoe de reparaties zich houden', aldus Buts. 'De kennis die dat oplevert, is natuurlijk heel belangrijk voor de opgave die we in Nederland hebben om onze bruggen en andere kunstwerken in stand te houden.'

Schade in de klep

In de afgelopen jaren ontstond ook schade aan de bovenkant van het dek. Het deel dat de meeste zorg en aandacht eist is de klep van de brug, die tot 2017 geopend kon worden voor de scheepvaart.

'Alleen al door al die beweging is de schade hier van een dusdanige aard dat we dat niet meer met reparaties alleen opgelost krijgen. Als we niets zouden doen, zouden we in de nabije toekomst echt ongeplande afsluitingen krijgen voor noodreparaties en dat is nog ongunstiger voor weggebruikers dan een geplande renovatie met duidelijke omleidingen. Deze zomer versterken we daarom de dekplaat in het wegdek.'

Combinatie superlijm en bouten

Bij de reparatie van de dekplaten komt de nieuwste en veelbelovende innovatie om de hoek kijken. Bruggen zoals de Suurhoffbrug worden normaal gesproken versterkt met hogesterktebeton óf met stalen platen die worden verlijmd met epoxy. Hogesterktebeton zou echter voor de lichte Suurhoffbrug te zwaar zijn en de methode met platen en epoxy alleen is niet geschikt omdat de Suurhoffbrug daarvoor te veel beweegt.

Buts vertelt: 'Omdat epoxy op zichzelf niet volstaat om de belasting op de brug te dragen, renoveren we nu voor het eerst in Nederland een stalen brug met een dubbele bevestiging: van epoxy én bouten. De methode is bedacht binnen ons technisch team en is verder ontwikkeld in een geschiktheidsproef in samenwerking met TNO, de TU Delft en onze aannemer Stipt.'

Maximale capaciteit

Er zijn meer bruggen in Nederland aan versterking toe. Voor een aantal daarvan kan deze renovatie met de nieuwe combinatiemethode met epoxy en bouten als voorbeeld dienen. Maar eerst is dus deze zomer de Suurhoffbrug aan de beurt. En om het werk volgens plan te kunnen uitvoeren, wordt de maximale capaciteit aan personeel ingezet.

'Er zullen dus wat mensen later op vakantie moeten. En we ‘lenen’ personeel van minder urgente projecten, die we hierbij kunnen inzetten. Daarin hebben we als Rijkswaterstaat keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Zodat de belangrijke Suurhoffbrug straks nog 10 jaar mee kan tot de nieuwe oeververbinding er is en we een versterkingsmethode hebben die we breder kunnen inzetten.'