Nieuwsbericht

Derde ronde beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

Gepubliceerd op: 8 juni 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:43

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het 3e en laatste van de 3 plannen voor deze regio, voor ruim 290 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd.

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidsscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen in het 3e plan gelden voor ruim 290 woningen langs de volgende rijkswegen: de snelwegen A1, A15, A18, A28, A30, A35, A50 en de autowegen N18, N35, N36 en N48. In de geluidmaatregelenkaart op de pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering is precies te zien om welke woningen en geluidmaatregelen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidsniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

In het 3e plan komen geluidmaatregelen te staan voor woningen in de gemeenten Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Dinkelland, Doetinchem, Ede, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Montferland, Neder-Betuwe, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Raalte, Twenterand en Zwolle. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht. De meest voorkomende maatregel is het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Procedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt nu officieel gepubliceerd. Het is te vinden op de website Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een 'zienswijze' aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

3 plannen

De geluidmaatregelen in Gelderland en Overijssel zijn verdeeld in 3 plannen. Het laatste van deze 3 plannen ligt vanaf 14 juni 2021 ter inzage.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidsberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidsniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidsschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.