Nieuwsbericht

Werkzaamheden proefvakken verruiming Twentekanalen van start op 25 mei 2021

Gepubliceerd op: 21 mei 2021 - Laatste update: 21 mei 2021, 12:15

Na de zomervakantie start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de verruiming. Voordat het echter zover is starten we op 25 mei eerst met een proef om onze werkwijze verder te verfijnen. Dat doen we in 2 proefvakken.

Proefvakken

Het ene proefvak bevindt zich op de hoofdtak tussen sluis Delden en de gemeentekade Delden en de andere op de zijtak naar Almelo aan de zuidzijde van de Linschotbrug. In de proefvakken optimaliseren we de werkwijze van het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van de laag van zand-bentoniet. Tussen het verwijderen van de damwanden en baggeren/aanbrengen van het zand-bentoniet zit minimaal 1 maand. Zo kunnen we de grondwaterstanden goed analyseren op de verrichtte werkzaamheden. In het artikel ‘Zand-bentoniet houdt water in het kanaal’ leest u welke belangrijke rol dit mengsel speelt voor de grondwaterbeheersing.

Meer nieuws Twentekanalen: verruimen vaarweg