Nieuw prestatiecontract wegenonderhoud West-Nederland Zuid: duurzamer en meer continuïteit

Nieuwsbericht

Nieuw prestatiecontract wegenonderhoud West-Nederland Zuid: duurzamer en meer continuïteit

Gepubliceerd op: 21 mei 2021 - Laatste update: 23 maart 2022, 09:31

Rijkswaterstaat komt met een nieuw prestatiecontract voor het vast onderhoud van de wegen in West Nederland Zuid. Dit contract kent een aantal verbeteringen ten opzichte van het vorige. Zo is er nog meer aandacht voor duurzaamheid en heeft het contract en langere looptijd en daarmee meer zekerheid voor de opdrachtnemer. Hiermee sluiten we aan bij de doelstellingen van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Tijdens de aanbestedingsprocedure zal Rijkswaterstaat intensief de samenwerking zoeken met de markt. Dit doen we door toepassing van de ‘concurrentiegerichte dialoog light’, een procedure waarbij we in dialoog met een aantal geselecteerde marktpartijen toewerken naar de beste oplossing. Tevens passen we binnen dit contract de Best Value aanpak toe, zodat de expertise van de opdrachtnemer optimaal wordt benut.

Langere looptijd en duurzamer

Het nieuwe contract kent een langere looptijd dan voorheen en geldt voor 5 jaar, plus een mogelijkheid tot verlenging van 3 jaar. Daarnaast wordt met dit contract een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlagen van de CO2-uitstoot en het doel van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken. Daarom is een aantal aanvullende duurzaamheidseisen opgenomen. Opdrachtnemers worden uitgedaagd om Verbeter- en Investeringsvoorstellen te doen op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. De exacte invulling hiervan wordt bepaald in samenspraak met de markt.

Op weg naar een vitale infrasector

Dit contract sluit aan bij het transitietraject ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. Vanuit de transitie is er veel aandacht voor het doorvoeren van direct merkbare verbeteringen in projecten en aanbestedingen, zoals dit prestatiecontract. Rijkswaterstaat en markt trekken hier lering uit voor structurele verbeteringen op de lange termijn. Zo werken partijen samen toe naar een optimale samenwerking in de hele keten van het onderhoud aan (vaar)wegen en aan een continue verbetering van de kwaliteit en efficiëntie in projecten.

Beheersgebied

Binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid vallen onder andere de autosnelwegen A12/A13A15/A16 en A20. Vanwege de langere doorlooptijd van dit contract kan gezamenlijk geïnvesteerd worden in innovatie en duurzaamheid. Belangrijk hierbij is dat de samenwerking op een constructieve manier plaatsvindt zodat we zowel in- en extern, alle betrokkenen goed met elkaar kunnen verbinden.

Meer informatie contract en aanbesteding

Meer informatie over het contract en aanbesteding van het project ‘Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, districten Noord en Zuid’ vindt u op TenderNed, zoekterm 31157041.