Nieuwsbericht

Wegverbreding snelweg A1 met oog voor plant en dier

Gepubliceerd op: 8 april 2021 - Laatste update: 27 september 2023, 09:16

Bij de verbreding van de snelweg A1 houden we rekening met de inpassing in de natuur en het landschap waarin de weg ligt. Voor alle bomen en bospercelen die zijn verwijderd, planten we nieuwe bomen langs de weg.

Om aantasting van 2 natuurgebieden te compenseren, creëren we in Gelderland en Overijssel ongeveer 1,7 ha nieuwe natuur. Met de aanleg van de streekoducten Oxersteeg en Wolves zorgen we ervoor dat dieren veilig de snelweg A1 kunnen oversteken.

100% herplant

We planten voor alle bomen en bospercelen die zijn verwijderd nieuwe bomen terug. Waar dat kan, gebeurt dat langs de weg. In november 2020 zijn de 1e nieuwe bomen geplant. Direct na afronding van de werkzaamheden en tijdens een gunstig plantseizoen. Dit liep door tot het voorjaar van 2021. De wegwerkzaamheden zijn nog niet overal afgerond. Op die plekken start de herplant in het najaar van 2021.

Streekeigen beplanting

Bij de herplant en de natuurcompensatie is sprake van streekeigen beplanting (inheemse bomen). Langs de A1 zijn er 3 verschillende landschapstypen: het rivierenlandschap bij Deventer, het coulisselandschap ter hoogte van Twente en het heuvellandschap van de Sallandse Heuvelrug. Deze landschapstypen versterken we met de aanplant van inheemse bomen en heesters. In het Landschapsplan A1 Apeldoorn - Azelo, als bijlagen bij het Tracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo, staat welke soorten worden toegepast.

Veilig voor dieren

In dit project zijn de gevolgen voor dieren en planten klein. De 3 Natura2000-gebieden langs de A1 blijven helemaal behouden. Eerder geplaatste hekken voorkomen dat grotere dieren de weg kunnen oversteken. Er zijn verschillende ecoducten en passages waar dieren over de A1 heen en onder de snelweg door kunnen. Met de uitbreiding van de A1 krijgen dieren er 2 oversteekplaatsen bij: streekoduct Oxersteeg en streekoduct Wolves.

Streekoducten Oxersteeg en Wolves

Een streekoduct is een combinatie van een viaduct en een ecoduct. Streekoduct Oxersteeg vervangt het bestaande viaduct Zwormer en verbindt de landgoederen Oxe en Banninck met elkaar. In de buurt van Enter leggen we streekoduct Wolvers aan naast het bestaande viaduct. Beide streekoducten zijn een combinatie van een viaduct voor mensen met een oversteekplaats voor dieren. Zo krijgen ze meer leefruimte met voedsel en schuilplaatsen. Ook is er grotere kans dat dieren een geschikte partner vinden.