Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide: laag voor laag de bodem onderzoeken

Nieuwsbericht

Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide: laag voor laag de bodem onderzoeken

Gepubliceerd op: 26 april 2021

De samenstelling van de bodem en ondergrond van het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden is voor de aannemer die de A2 verbreding gaat uitvoeren belangrijke informatie om het werk te kunnen voorbereiden.

In de eindrapportage van het geotechnisch grondonderzoek staat straks alle verzamelde informatie over de grondsoort, de opbouw van de grondlagen, het inklinken van de bovenlagen en het zettingsrisico oftewel samendrukken van de ondergrond. In afzonderlijke onderzoeksrapportages wordt ook gerapporteerd over eventuele bodemvervuilingen en archeologische waarden in de bodem. Royal HaskoningDHV voert het onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat uit.

In januari 2021 zijn we begonnen met het veldwerk. We verwachten medio mei klaar te zijn met de onderzoeken in het gebied waar straks de verbrede A2 ligt. De conclusies van de onderzoeken worden in de eindrapportages opgenomen. In juli/augustus 2021 zijn de rapportages klaar’, vertelt Bart Mante. Hij is als projectmanager van Royal HaskoningDHV betrokken bij dit project.

Draagvermogen van de ondergrond

Om het draagvermogen van de grond onder de toekomstig verbrede A2 te kunnen berekenen, worden sonderingen en boringen uitgevoerd. Deze monsters worden in het laboratorium onderzocht. Zodat we weten hoe de bodem en de ondergrond zich zullen gaan gedragen als zij straks niet 2 maar 3 rijstroken ‘draagt’. Je kunt je voorstellen dat een snelweg andere eisen stelt aan de draagkracht van de ondergrond dan bijvoorbeeld een landweg.

Met een sondering wordt de grond afgetast: een holle metalen stang wordt de grond in gebracht en verzamelt op meerdere dieptes gegevens, zoals de stevigheid van de grond. De boringen die daarna plaatsvinden verzamelen gegevens over de samenstelling van de grond. Tevens dient dit ook als steekproef en controle van de sondering. Zo’n boring gebeurt machinaal of handmatig met een grondboor. Hierbij gaat het om feitelijke informatie over de aanwezigheid van vervuilingen zoals olie of asbest.

Belangrijke informatie voor de uitvoering straks

De resultaten van het grondonderzoek en de gegevens van eerder archeologisch onderzoek worden in een eindrapportage over archeologie opgenomen. Uit eerder onderzoek en bureauonderzoek weten we dat er in het gebied afzettingen zijn van oude nederzettingen.

Als vervolg op de huidige onderzoeken zal met proefsleuven nader onderzoek worden gedaan naar archeologische waarden. Dat neemt de aannemer dan straks mee in zijn aanpak. Iwan Klein van Rijkswaterstaat is als geotechnisch adviseur betrokken bij onder andere dit project: ‘De aannemer krijgt alle onderzoeksrapporten. Daarmee kan de aannemer berekeningen maken en conclusies trekken om zo te komen tot een inschrijving op de uitvoering.

Vragen?

Wij vertellen in een volgende editie van onze nieuwsbrief over de resultaten van het grondonderzoek. Wilt u meer wilt weten over dit geotechnisch grondonderzoek of over het project, stel uw vragen dan via 0800-8002.

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide