Containers Baltic Tern

Nieuwsbericht

Containers Baltic Tern

Gepubliceerd op: 8 april 2021, 19:30 - Laatste update: 9 april 2021, 08:52

Woensdagochtend 7 april 2021 is de Baltic Tern ongeveer 30 km ten noorden van Ameland 5 containers verloren. Het schip bevindt zich inmiddels in de haven van Rotterdam. Rijkswaterstaat is waterkwaliteits- en bodembeheerder van de Noordzee en ziet toe op het bergen van de spullen.

Rijkswaterstaat stelt in dit soort situaties de veroorzaker aansprakelijk en maakt afspraken met eigenaar danwel verzekeraar. Het is aan de eigenaar en/of verzekeraar om een berger aan te stellen. Dit hebben zij inmiddels gedaan, en deze zijn actief bezig met het bergingsproces. Rijkswaterstaat monitort de situatie nauwlettend, en heeft doorlopend contact met de eigenaar dan wel verzekeraar om de berging van de verloren containers te bespoedigen.

Inspectievluchten uitgevoerd

De Kustwacht heeft op 7 april 2021 diverse inspectievluchten uitgevoerd, Rijkswaterstaat levert verspreidingsmodellen die inzicht geven in de mogelijke locatie van de containers. 2 van de 5 containers zijn tankcontainers, de andere 3 zijn goederencontainers. Op dit moment is er nog 1 daarvan in zicht, dat is een tankcontainer met aceton. Deze ligt inmiddels bij een schip van de berger aan de lijn, zodat hij niet naar land kan drijven.

Nauwelijks nadelige effecten

Aceton heeft nauwelijks nadelige effecten op het aquatisch milieu als het vrijkomt. Een groot deel vervliegt in de lucht en het kleine deel dat in het water komt wordt daardoor dusdanig verdund dat het oplost. Used cooking oil zijn afgewerkte bak-, braad- en frituurvetten of –oliën, het vormt geen bedreiging voor het aquatisch milieu. Een deel is biologisch afbreekbaar. Het deel dat niet afbreekbaar is, kan worden bestreden.

Van de 3 containers met droge goederen is de locatie onbekend. De berger zoekt deze met hydrografische middelen, op basis van de laatst bekende posities van de containers.