Nieuwsbericht

Update Strategische Verkenning Blockchain

Gepubliceerd op: 16 december 2020

Het Programma Strategische Verkenningen onderzoekt in een 5-tal pilots met diverse Rijkswaterstaatonderdelen en externe ketenpartners wat de meerwaarde van blockchain kan zijn en welke veranderingen dit met zich meebrengt voor de organisatie en de samenwerking. Projectleider Bijou van Haren geeft een update over de voortgang van deze verkenning.

Blockchain: digitaal grootboek

Een blockchain is een digitaal grootboek dat gedeeld wordt door partijen in een netwerk. Alle deelnemers in het netwerk hebben een kopie. Transacties zijn voor deelnemers zichtbaar, worden na hun akkoord toegevoegd aan de keten (‘chain’) en zijn daarmee onveranderbaar vastgelegd. De gebruikers zijn samen eigenaar van dit overzicht. Hierdoor komt de positie van een centrale persoon die de transacties controleert, uitvoert en registreert, te vervallen.

Track-and-trace voor zoutlogistiek

In de verkenning wordt een 5-tal pilots uitgevoerd. Onderzocht wordt hoe toepassing van blockchain deze praktijken kan helpen en welke consequenties dit heeft voor Rijkswaterstaat en de samenwerking. We ontwikkelen geen technische blockchainoplossingen, maar voeren een ‘papieren analyse’ uit. Dit betekent dat we voor alle pilots een concrete use case en een blockchainconcept (prototype op papier) ontwikkelen.

In de pilot zoutlogistiek is bijvoorbeeld een zout-track-and-trace-systeem ontworpen op basis van een blockchain, waarin alle informatie over de kwaliteit van strooizout gedurende de aanbesteding betrouwbaar en transparant gemonitord wordt. Dit systeem helpt Rijkswaterstaat om te garanderen dat het ingekochte zout voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen bij levering.

Opzetten handelsplatform

Een 2e pilot betreft het opzetten van een handelsplatform, voor de inkoop en verkoop van duurzaam opgewekte energie op het areaal van Rijkswaterstaat. Transacties worden gemakkelijker en het wordt zichtbaar waar energiebehoefte is en energiestromen naar toe gaan. Op deze manier kan Rijkswaterstaat zijn energiestromen beter plannen en sturen.

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Bij een 3e pilot met het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) is een soort ‘stempelkaart’ gecreëerd waar alle informatie over afvalstromen onweerlegbaar in vastgelegd wordt. Met dit inzicht kan Rijkswaterstaat zijn interne processen verbeteren en zijn administratieve werkzaamheden verminderen.

Meerwaarde

Wat hebben we geleerd van deze pilots? Blockchain kan binnen Rijkswaterstaat meerwaarde hebben in het tegengaan van fraude (verhogen van data-integriteit), het betrouwbaar volgen van middelen, stromen en/of diensten (track and trace), het gemakkelijker en betrouwbaar regelen van transacties (koppeling van vraag en aanbod) en het verbeteren/vereenvoudigen van werkzaamheden in de gehele keten. Mogelijk zijn er nog meer toepassingsmogelijkheden; dit zal de komende periode worden onderzocht.

Binnen en buiten Rijkswaterstaat is veel interesse voor de 1e resultaten. Afdelingen binnen Rijkswaterstaat willen het track-and-trace-systeem voor zout gaan gebruiken. En diverse externen in de energie-, en blockchainsector hebben interesse om het handelsplatform voor energie te testen. Kortom: we zien dat, na de blockchainhype in 2017, er nu serieuze belangstelling bestaat om deze techniek te gebruiken.

Vervolg

Enkele concept prototypes zijn gereed, maar de verkenning is nog niet klaar. De komende periode worden van alle concepten de juridische, technische en strategische consequenties in kaart gebracht. Ook vinden er presentaties plaats van onze tussentijdse resultaten op diverse plekken. Met als doel om zo veel mogelijk tips en tricks mee te krijgen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Bijou van Haren.