Nieuwsbericht

Eerste maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Noord-Holland bekend

Gepubliceerd op: 5 november 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:45

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Noord-Holland komen ruim 1.200 woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit programma.

Voor 88 woningen, die behoren tot saneringsplan 1 (van 3), is nu bekend welke maatregelen dat zijn. Dit geluidsaneringsplan betreft de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Den Helder, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Hollands Kroon, Laren, Medemblik, Schagen, Uitgeest en Zaanstad.

Beoogde maatregelen

De beoogde maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek bij 85 van de 88 woningen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De snelweg A8 is al voorzien van het stille asfalt, delen van de autoweg N9 en de snelweg A44 volgen nog. De geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

Foto © Tineke Dijkstra

Welke woningen komen in aanmerking?

Voor duizenden woningen in Noord-Holland heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Van al deze woningen is de uitkomst van de berekening op te zoeken met postcode en huisnummer in de geluidmaatregelenkaart. Alleen wanneer het geluid aan de buitenzijde van een woning boven de saneringsdrempel van 65 decibel uitkomt, dan moet volgens de wet worden bekeken hoe het geluid verminderd kan worden. Er is een aantal uitzonderingen met een lagere saneringsdrempel. Op de Projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) staat hierover meer uitleg.

De bewoners van de woningen waar het geluid boven de saneringsdrempel ligt, zijn hierover per brief geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunnen geïnteresseerden terecht bij de Landelijke informatielijn (0800-8002) en andere kanalen van Rijkswaterstaat.

Zienswijze op ontwerpgeluidsaneringsplan

Het 1e ontwerpgeluidsaneringsplan wordt eind 2020 bekendgemaakt en gepubliceerd op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De bewoners van de woningen waar het om gaat, worden hierover dan ook weer per brief geïnformeerd. Na de publicatie van het ontwerpgeluidsaneringsplan heeft eenieder 6 weken de tijd om in een zienswijze aan te geven wat er mogelijk aangepast moet worden aan het plan.

Meerdere plannen

De MJPG-maatregelen in Noord-Holland bestaan uit 3 geluidsaneringsplannen die in verschillende fases worden uitgevoerd. Sommige gemeenten komen in meerdere saneringsplannen voor. De bekendmaking van geluidmaatregelen voor de geluidsaneringsplannen 2 (circa 140 woningen) en 3 (circa 1.000 woningen) verwachten we respectievelijk eind 2020 en begin 2021 bekend te maken.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, wordt verminderd. Bij deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van €900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.